26 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2001 č. 1177/2001 a ze dne 22. ledna 2003 č. 88/2003 český právní řád rozdělil drogy do dvou kategorií „podle míry jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti,…

Detail článku

„Jelikož jsme si vědomi toho, že je tato problematika značně složitá, dovolíme si ji trochu zjednodušeně vysvětlit na příkladu. Pokud pan A. pěstuje jednu rostlinu konopí pro vlastní potřebu, dopouští se přestupkového jednání podle §…

Detail článku
19 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Šíření toxikomanie bylo do českého právního řádu zavedeno novelou trestního zákona č. 141/1960 Sb., s účinností od 1. 7. 1990 v podobě § 188a: „Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu anebo…

Detail článku

„Tohoto trestného činu podle § 286 TZ se dopustí ten, kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává prekursor (prekursor označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina) nebo jiný…

Detail článku
12 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

Nedovolené pěstování konopí „Tato nová skutková podstata, která je privilegovaná vůči skutkové podstatě § 283 trestního zákoníku (TZ), vznikla v návaznosti potřeby společnosti oddělit komerční velkopěstitele, kteří konopí pěstují za účelem následné distribuce jako omamné…

Detail článku