Současným jediným registrovaným léčivem s obsahem kanabinoidů na území ČR je Sativex®. Je registrován pro zlepšení symptomů u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou spasticitou způsobenou roztroušenou sklerózou. Další registrovanou indikací na území Kanady…

Detail článku

Kanabinoidy představují skupinu sekundárních rostlinných metabolitů s typickou strukturou, které doposud nebyly nalezeny v jiných rostlinách. Jejich biosyntéza je enzymaticky kontrolována, což způsobuje jako u jiných biologicky aktivních rostlinných metabolitů tvorbu stereogenních center a specifických strukturních…

Detail článku
17 Srpen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Dne 4. března 2013 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a zákon č. 634/2004 Sb., o…

Detail článku

„Podle výroční zprávy Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) byly v r. 2008 v celé Evropě konopné drogy hlavní drogou u 21 % všech osob, které nastoupili do léčby. Tyto drogy se tak…

Detail článku

„ČR je zemí, kde je sice dlouhodobě velmi rozšířené užívání marihuany mezi mládeží, ale na druhou stranu patříme mezi země Evropy s nejnižším výskytem problémových uživatelů tzv. tvrdých drog, jako jsou např. stimulanty (např. pervitin)…

Detail článku