„Je třeba zlepšit vstupní diagnostiku Do druhé skupiny potenciálních rizik léčebného užívání konopí patří interakce, při které může dojít k provokaci a spuštění akutního psychotického stavu. To hrozí zejména v případě osob, v jejichž anamnéze…

Detail článku

„Doc. Miovský v úvodu svého vystoupení upozornil, že „drtivou většinu možných nepříznivých reakcí lze očekávat především tam, kde by byl porušován léčebný režim ve smyslu užívání větších dávek, než předepíše lékař. V tomto ohledu lze…

Detail článku

„Levnější a méně rizikové Prof. Hanuš se zaměřil na široké možnosti léčebného využití, pro něž je konopí v Izraeli používáno. Přitom zdůraznil dva hlavní důvody pro volbu léčby konopím: „Léčivé konopí by mohlo nahradit ty…

Detail článku

„Prof. Hanuš představil zkušenosti s léčebným využíváním konopí v Izraeli. Konopí zde bylo registrováno jako lék – zatím pouze pro paliativní léčbu – v roce 1999. Pro kauzální léčbu nemocí dosud nejsou k dispozici odpovídající…

Detail článku

„„Konopí jako lék, prochází celou historií lidstva a problém, proč dnes není standardně uznávaným lékem je v tom, že to několik tisíc let fungovalo na ústně předávaných zkušenostech, ovšem bez vědeckého podložení. Tenkrát se nedělala…

Detail článku