20 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Zákon v Nizozemí jasně říká, že marihuana je ilegální droga. V roce 1976 byla ale přijata formální politika nevynucování (depenalizace) při porušení zákona zahrnujícího přechovávání a prodej marihuany v množství do 30 gramů (roku 1995…

Detail článku
13 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jedním z problémů, které se v 90. letech vynořily v souvislosti s rostoucím počtem coffee shopů, byl zvyšující se počet cizinců, kteří přijížděli do Nizozemí kvůli návštěvě coffee shopů a nákupu marihuany. „Regulací prodeje měkkých…

Detail článku
6 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Spapens, Müller a van de Bunt (2014, s. 198) uvádějí, že v květnu 2011 zveřejnilo Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti plán, který by přispěl k lepší kontrole činnosti coffee shopů. Zaprvé požadoval stanovení minimální vzdálenosti coffee…

Detail článku

„Nizozemské coffee shopy mohou prodávat marihuanu a hašiš bez hrozby trestního stíhání za předpokladu, že se řídí pěti pravidly, tak zvanými AHOJ-G kritérii (stanovena roku 1991 a rozšířena 1995). Mezi tato nařízení mající regulační charakter…

Detail článku

„Bezprostředně po založení Východoindické společnosti začalo Nizozemí vydělávat na prodeji kokainu a opiátů. Dle Yacoubian (2007, s. 26) se předpokládá, že téměř 10 % zisků z nizozemských kolonií mezi lety 1816 a 1915 pocházelo z…

Detail článku