12 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Postihy za páchání drogových deliktů se liší zejména podle typu pachatele a stupně, v jakém ohrozil některý ze státem chráněných zájmů. Klasické postihy, např. podmíněné a nepodmíněné odnětí svobody, peněžité tresty, propadnutí majetku nebo věci…

Detail článku
5 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Svým zájmem je ustanoven § 287 příbuzné trestnému činu podání alkoholu dítěti, částečně také ohrožování výchovy dítěte. Na alkohol se ale skutková podstata tohoto ustanovení nevztahuje. Jednočinný souběh trestného činu síření toxikomanie podle ustanoven §…

Detail článku

„Ustanoven § 286 má ve své podstatě velmi blízko trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládaní s OPL (omanými a psychotropními látkami) a jedy dle § 283 ve stadiu přípravy. Spočívá rovněž ve výrobě, opatřování…

Detail článku

„Rozdělení prvních dvou odstavců ustanovení § 284 vyjadřuje potřebu odlišení omamných a psychotropních látek na takzvané „měkké“ (konopí a odvozené látky) a „tvrdé“ (negativně vymezen zbytek látek) podle míry jejich zdravotní a společenské závažnosti a…

Detail článku

„Jednaní, podle tohoto ustanoven, je v rámci drogových deliktů považováno za nejvíce společensky škodlivé, což se odráží také na přísnosti trestného postihu. V porovnání s odpovídající předcházející právní úpravou, tj. bývalé ustanovení § 187 zákona…

Detail článku