„Na černém trhu se vyskytují a jsou zneužívány dvě základní formy drogy: marihuana (tráva, zelí, maruška apod.) a hašiš (haš, čokoláda apod.). Marihuana „Marihuana“ představuje název pro sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny…

Detail článku

„Účinné látky, obsažené v užívaných produktech konopí, byly identifkovány až v roce 1964, kdy se zjistilo, že psychicky aktivní jsou látky, dnes nazývané cannabinoidy. Pryskyřice obsahuje čtyři základní látky: D1 – tetrahydrocannabinol se třemi variantami,…

Detail článku

„O konopných drogách se někdy hovoří jako o něčem, co do Evropy bylo přivezeno až v novověku a o něčem, co nemá v jejím kulturně-historickém kontextu tradici. Moderní výzkumy prokázaly, že takovéto představy jsou mylné….

Detail článku

„Uživatelé návykových látek jsou většinou lidé, kteří se obrátili k droze z důvodu nějakých nepříjemných potíží. Tito lidé potřebují primárně vyřešit problémy, které je dovedly k drogám, a poté se zaměřit na závislost, jak psychickou,…

Detail článku

„Konopí se v České republice usadilo na předních příčkách v oblíbenosti drog. V užívání mladými lidmi se drží v evropském žebříku na předních příčkách. Výzkumy z roku 2007 a 2008 také poukazují na problémové rozšíření…

Detail článku