„Většina z těchto látek ovlivňuje několik neurotransmiterových (přenašečových) systémů v centrální nervové soustavě. Nejdůležitějším ovlivněným systémem v případě těchto látek je systém serotonergní. Dalšími systémy, které jsou do různé míry ovlivňovány, jsou systém dopaminu a noradrenalinu,…

Detail článku
11 Listopad
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Pojem nové syntetické drogy je označením pro širokou skupinu látek, se kterými se více či méně sporadicky setkáváme na současné drogové scéně. Význam termínu „nové“ je chápán zejména z pohledu jejich výskytu na ilegálním trhu….

Detail článku

„Obavy z rychlého šíření popularity stimulačních drog formulované koncem minulého století byly založeny na zprávách o rostoucím počtu většinou mladých lidí z vyspělých zemí, kteří některou ze stimulačních drog užili. Přibližně polovina populace ve věku…

Detail článku

„Poslední oblastí, které v článku věnujeme pozornost, je přehled základních údajů vztahujících se k drogovému černému trhu s konopnými drogami. Této oblasti se v rámci projektu CANLONG věnuje samostatná substudie, z níž zde vybíráme pouze…

Detail článku

„V rámci standardních pěti harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA jsou infekční onemocnění a drogová mortalita vedeny samostatně (Zábranský, 2003). V případě konopných drog to však není nutné, neboť jejich uživatelé v rámci těchto indikátorů netvoří nijak…

Detail článku