„Do účinnosti Úmluvy z roku 1988 tedy nebyla mezinárodní úpravou vyžadována trestnost držení drog pro vlastní potřebu. Poté však čl. 3 odst. 2 zmiňované úmluvy stanovil povinnost, aby bylo považováno za trestný čin úmyslné jednání…

Detail článku

„Česká republika je také signatářem tří mezinárodních úmluv OSN o drogách, které se někdy souhrnně označují jako „drogové úmluvy“. Tyto úmluvy ovšem nemají přímou závaznost a signatářské státy je musely přijmout do svého právního řádu…

Detail článku
26 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2001 č. 1177/2001 a ze dne 22. ledna 2003 č. 88/2003 český právní řád rozdělil drogy do dvou kategorií „podle míry jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti,…

Detail článku

„Jelikož jsme si vědomi toho, že je tato problematika značně složitá, dovolíme si ji trochu zjednodušeně vysvětlit na příkladu. Pokud pan A. pěstuje jednu rostlinu konopí pro vlastní potřebu, dopouští se přestupkového jednání podle §…

Detail článku
19 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Šíření toxikomanie bylo do českého právního řádu zavedeno novelou trestního zákona č. 141/1960 Sb., s účinností od 1. 7. 1990 v podobě § 188a: „Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu anebo…

Detail článku