Ve státě Wyoming je užívání nebo stav pod vlivem marihuany možné trestat až 90 dny ve vězení a pokutou do 100 dolarů. Držení do 3í uncí marihuany, asi 85 g, lze trestat až rokem odnětí…

Detail článku

Držení marihuany lze ve státě Wisconsin trestat 6 měsíci ve vězení nebo pokutou 1 000 dolarů, ovšem jen v případě prvního provinění, v případě druhého či dalšího provinění je trest 3,5 roku ve vězení a pokuta 10 000…

Detail článku

Držení marihuany je ve státě Západní Virginia možné trestat 90 dny až půl rokem ve vězení a pokutou do 1 000 dolarů. Držení s úmyslem výroby či dodávky drogy je vážným trestným činem a může vést…

Detail článku

V americkém státě Washington lze držení do 40 g marihuany trestat až 90 dny vězení a pokutou do 1 000 dolarů. V případě 40 a více gramů se tresty zvyšují až na 5 let vězení s…

Detail článku

V americkém státě Virginie lze držení marihuany v případě prvního provinění trestat až 30 dny vězení a pokutou až 500 dolarů a až rokem ve vězení a pokutou do 2 500 dolarů v případě dalších provinění. Pěstování…

Detail článku