„Jak plyne z mnou provedeného výzkumu, velká část veřejnosti s určitou formou legalizace souhlasí. Značná část z nich ovšem souhlasí pouze s legalizací pro léčebné účely. Také nebylo možné, aby můj průzkum (vzhledem k elektronické…

Detail článku

„Při svém průzkumu jsem zjišťoval, jak česká veřejnost vnímá možnost legalizace konopí. Respondenti měli na výběr z pěti kladných a dvou záporných možností. Pro legalizaci (nehledě na formu) se vyslovilo plných 94,5 % z nich….

Detail článku

„V současnosti v České republice platí částečná dekriminalizace držení a pěstování konopí. Dekriminalizace obecně znamená, že je droga sice nadále zakázaná, nicméně sankce za její užívání již nespadá do působnosti trestního práva (je odstraněna skutková…

Detail článku

„Zda legalizovat konopí úplně nebo jen částečně, není jednoduchá otázka. Ačkoliv zastávám názor, že konopí není nebezpečnější drogou než povolené drogy jako alkohol nebo tabák, nejsem zastáncem úplné legalizace konopí. Domnívám se, že tento stav…

Detail článku

„Z legislativy ČR nijak nevyplývá, že by pěstování, držení nebo výroba (jak ji chápe stanovisko Nejvyššího Soudu – NS) konopí nebylo trestným činem nebo alespoň přestupkem. Skutkové podstaty těchto trestných činů o jednání za účelem…

Detail článku