„Česká právní úprava drog v posledních letech prodělala řadu změn. Většina z nich byla inspirována děním ve světě, změnou pohledu společnosti a zvýšenou tolerancí vůči některým zakázaným látkám. Zajisté k tomu přispěly i novodobé vědecké…

Detail článku

„Ve Francii je trestné jak držení, tak i samotné užívání drog. Zákon navíc nerozlišuje mezi držením pro vlastní potřebu a držením pro potřeby distribuce, a také nedělá rozdíly ani mezi jednotlivými drogami. Tuto úlohu zastávají…

Detail článku

„V Německu je hlavním právním předpisem upravujícím omamné a psychotropní látky (OPL) Spolkový zákon o omamných látkách. Neoprávněné držení drog je podle něho trestným činem, existují však možnosti upuštění od trestního stíhání, pokud se jedná…

Detail článku

„USA je považováno za kolébku světové prohibice konopí a je také zemí, která vykazuje nejvyšší náklady v boji proti konopí a drogám obecně. Ovšem i zde zaznívají názory o potřebě legalizace konopí ze strany občanů….

Detail článku

„Pokud zhodnotíme nizozemskou právní úpravu z pohledu mezinárodního práva, tak bychom tento systém mohli označit příslovím: „vlk se nažral a koza zůstala celá.“ Nizozemsko i nadále považuje konopné drogy za nelegální, nikdo nesmí pěstovat libovolné…

Detail článku