„I přes drobné rozdíly je vývoj preventivních opatření v Nizozemí v podstatě stejný jako v ostatních západních státech a bere ohled na zvýšení počtu závislostí i na vývoj, začlenění a efektivitu preventivních programů. Wiegersma, Hofman…

Detail článku

„Preventivní programy se zpravidla zaměřují na zvýšení informovanosti a opomíjejí důležitost pozitivního ovlivnění chování. Několik studií ukázalo, že spojení mezi vědomostmi, přístupem a chováním je slabé a že zvýšení vědomostí nemusí nutně vést ke změně…

Detail článku

„Efektivita nizozemské drogové politiky se odráží v počtu uživatelů drog, především mezi mladistvými. V roce 2011 byl dle Monshouwer a Van Laar (2011, s. 152 ̶ 153) například počet uživatelů marihuany mezi 15 a 24…

Detail článku
20 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Zákon v Nizozemí jasně říká, že marihuana je ilegální droga. V roce 1976 byla ale přijata formální politika nevynucování (depenalizace) při porušení zákona zahrnujícího přechovávání a prodej marihuany v množství do 30 gramů (roku 1995…

Detail článku
13 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jedním z problémů, které se v 90. letech vynořily v souvislosti s rostoucím počtem coffee shopů, byl zvyšující se počet cizinců, kteří přijížděli do Nizozemí kvůli návštěvě coffee shopů a nákupu marihuany. „Regulací prodeje měkkých…

Detail článku