„Lidé, kteří se při výletu na drogách vydají „špatným směrem,“ se mohou jevit nespolečensky, být uzavřeni sami do sebe, mohou být nezvykle tiší nebo naopak vyděšení a rozčilení. Mohou se stočit do klubíčka, či běhat…

Detail článku

„Nejbezpečnější a nejmoudřejší je neužívat žádné – tedy ani „taneční“ drogy. Pokud ale někdo užije syntetickou drogu, měl by za účelem minimalizace rizik dbát následujících doporučení: – Doplňujte tekutiny a minerály. Doporučené množství je půl…

Detail článku
6 Leden
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Existuje celá řada dalších syntetických drog, se kterými je možno se v současné době setkat, a to nejen v prostředí tanečních akcí. Jde zejména látku gamahydroxybutyrát (GHB) známou také jako tzv. „tekutá extáze“. Tato látka…

Detail článku
30 Prosinec
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Tryptamin je látkou, od které je opět odvozeno mnoho dalších psychoaktivních substancí. Shulgin jich ve své knize TIHKAL popsal několik desítek. Tryptamin je svou strukturou velmi blízký neurotransmiteru serotoninu (5-hydroxytrytamin; odtud zkratka 5-HT). Většina tryptaminů…

Detail článku

„2/2/6 DOM, DOB Jde o syntetické deriváty amfetaminu, jejichž celé chemické názvy jsou 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin (DOM) a 2,5-dimetoxy-4-bromoamfetamin (DOB). Jedná se o amfetaminy s vůbec nejsilněji vyjádřenými halucinogenními účinky, které jsou připodobňovány k účinkům mezkalinu. Je…

Detail článku