5 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Svým zájmem je ustanoven § 287 příbuzné trestnému činu podání alkoholu dítěti, částečně také ohrožování výchovy dítěte. Na alkohol se ale skutková podstata tohoto ustanovení nevztahuje. Jednočinný souběh trestného činu síření toxikomanie podle ustanoven §…

Detail článku

„Ustanoven § 286 má ve své podstatě velmi blízko trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládaní s OPL (omanými a psychotropními látkami) a jedy dle § 283 ve stadiu přípravy. Spočívá rovněž ve výrobě, opatřování…

Detail článku

„Jedna se o novou skutkovou podstatu, kterou předcházející trestní zákon neznal. Ustanovení opět tvoří privilegovanou skutkovou podstatu vůči § 283. Zákonodárce se snaží odlišit osoby pěstující rostliny obsahující OPL (omamné a psychotropní látky) pro účely…

Detail článku

„Rozdělení prvních dvou odstavců ustanovení § 284 vyjadřuje potřebu odlišení omamných a psychotropních látek na takzvané „měkké“ (konopí a odvozené látky) a „tvrdé“ (negativně vymezen zbytek látek) podle míry jejich zdravotní a společenské závažnosti a…

Detail článku

„Jednaní, podle tohoto ustanoven, je v rámci drogových deliktů považováno za nejvíce společensky škodlivé, což se odráží také na přísnosti trestného postihu. V porovnání s odpovídající předcházející právní úpravou, tj. bývalé ustanovení § 187 zákona…

Detail článku