„Podle Novotného lze obecně vymezit čtyři skupiny trestných činů, jichž se typicky nealkoholový toxikomani dopouštějí. Největší skupinu tvoř trestné činy, jejichž cílem je vytvořit nabídku drog (ustanovení § 283-286 TrZk) nebo poptávku po nich (ustanoven…

Detail článku

„Podrobné klasifikaci drog podle nejrůznějších kritérií se věnuje více než dostatek prací napříč mnoha vědními obory. Většinou bývají drogy děleny na takzvané měkké a tvrdé, legální a nelegální, alkoholové a nealkoholové, přírodní a syntetické nebo…

Detail článku

„Dle Výroční zprávy (2014, s. 43) došlo ve srovnání s rokem 2013 k posunu celoživotního i aktuálního užívání konopných látek do vyššího věku respondentů. Nejvyšší míra užívání konopných látek byla ve věkové skupině 25–29 let,…

Detail článku

„I přes drobné rozdíly je vývoj preventivních opatření v Nizozemí v podstatě stejný jako v ostatních západních státech a bere ohled na zvýšení počtu závislostí i na vývoj, začlenění a efektivitu preventivních programů. Wiegersma, Hofman…

Detail článku

„Preventivní programy se zpravidla zaměřují na zvýšení informovanosti a opomíjejí důležitost pozitivního ovlivnění chování. Několik studií ukázalo, že spojení mezi vědomostmi, přístupem a chováním je slabé a že zvýšení vědomostí nemusí nutně vést ke změně…

Detail článku