12 Srpen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Bylo zjištěno, že se také zvětšují rozdíly v kvalitě jednotlivých druhů drog podle úrovně distribuční sítě a prohlubují se konspirativní opatření výrobců a dealerů. Výrobny se stěhují do odlehlých míst a opuštěných objektů. Tento vývoj…

Detail článku
5 Srpen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jaká je situace v České republice? V České republice je plně rozvinutá drogová scéna. Jsme zemí tranzitní pro dodávky heroinu z Blízkého východu a z Dálného východu, kokainu z Latinské Ameriky, kanabinoidů převážně z Afriky, do…

Detail článku
29 Červenec
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Obchod s drogami je nedílně spojen s jedním z nejnebezpečnějších jevů současného světa – s organizovaným zločinem. Důvod je jediný – velký a rychlý zisk pro lidi, kteří distribuci takového „zboží“ řídí, je téměř bez…

Detail článku

„O zneužívání drog v moderním slova smyslu, tedy ve spojení s vytvářením závislosti, lze hovořit poprvé na počátku 19. století, a to v souvislosti se zneužíváním opiové šťávy v Číně. Poptávka po opiu zde stoupla spolu s…

Detail článku

„V kultuře lovců a sběračů prošla většina jedinců, byť neuvědoměle, zkušeností s psychoaktivní látkou. Protože se ale takové látky používaly k náboženským účelům a k léčení nemocí, nehrozilo zneužívání těchto látek a ani jejich nekontrolovatelné šíření….

Detail článku