„Bezprostředně po založení Východoindické společnosti začalo Nizozemí vydělávat na prodeji kokainu a opiátů. Dle Yacoubian (2007, s. 26) se předpokládá, že téměř 10 % zisků z nizozemských kolonií mezi lety 1816 a 1915 pocházelo z…

Detail článku

„Nizozemská drogová politika bývá označována jako tak zvaná Politika snižování rizik (harm reduction). „Klíčovým záměrem nizozemské drogové politiky je předcházet rizikům spojeným s užíváním marihuany jak pro její přímé uživatele, tak i pro jejich bezprostřední…

Detail článku

„K historii lidské společnosti neodmyslitelně patří boj s nezákonnými aktivitami jako prostituce, hráčství a konzumace alkoholu a drog. Jedním ze způsobů kontroly těchto aktivit je jejich kriminalizace, která s sebou ale nese mnoho rizik. Dokud…

Detail článku

„Afrika V Jižní Africe je držení konopí trestným činem a trestem i za malé množství držení může být až patnáct let, i když tato doba se ukládá jen vzácně. Konopí v Maroku legální není a…

Detail článku

„Severní a Jižní Amerika Ve Spojených státech Amerických jsou zákony o drogách jedny z nejpřísnějších. Konopí zde patří mezi drogy, které se nepředpokládají k lékařskému využití, na rozdíl od opiátů, u kterých tomu tak je….

Detail článku