„Odvolací soud návrhům vyhověl, napadený rozsudek zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k projednání. Ve svém usnesení konstatoval, že soud prvního stupně sice věc nijak nepodcenil, o čemž svědčí rozsah i obsah odůvodnění, ale…

Detail článku

„Paní Libuše B. se měla dopustit trestného činu neoprávněné výroby omamné a psychotropní látky (OPL) podle § 187 odst. 1 tehdejšího trestního zákona tím, že na pozemku přiléhajícímu k jejímu domu dva roky po sobě…

Detail článku

„Zcela zásadní pro naši problematiku je citované stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu (NS) ČR ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. Tpjn 300/2014, jelikož upravuje vztah třech hlavních trestněprávních jednání spojených s konopím, tedy výroba…

Detail článku

„Do účinnosti Úmluvy z roku 1988 tedy nebyla mezinárodní úpravou vyžadována trestnost držení drog pro vlastní potřebu. Poté však čl. 3 odst. 2 zmiňované úmluvy stanovil povinnost, aby bylo považováno za trestný čin úmyslné jednání…

Detail článku