„Jak plyne z mnou provedeného výzkumu, velká část veřejnosti s určitou formou legalizace souhlasí. Značná část z nich ovšem souhlasí pouze s legalizací pro léčebné účely. Také nebylo možné, aby můj průzkum (vzhledem k elektronické…

Detail článku

„Při svém průzkumu jsem zjišťoval, jak česká veřejnost vnímá možnost legalizace konopí. Respondenti měli na výběr z pěti kladných a dvou záporných možností. Pro legalizaci (nehledě na formu) se vyslovilo plných 94,5 % z nich….

Detail článku

„V současnosti v České republice platí částečná dekriminalizace držení a pěstování konopí. Dekriminalizace obecně znamená, že je droga sice nadále zakázaná, nicméně sankce za její užívání již nespadá do působnosti trestního práva (je odstraněna skutková…

Detail článku