„Prevalenční odhady tvoří v adiktologickém výzkumu skupinu studií, jejichž prostřednictvím se pokoušíme stanovit celkový počet osob dle určitého společného znaku (např. užívání heroinu), včetně tzv. skryté populace. Různými metodami se snažíme stanovit co nejpřesnější odhad…

Detail článku

„Rizikové chování v kontextu užívání konopných drog je v posledních několika letech stále více diskutovaným tématem napříč všemi zeměmi EU, nejde však přitom již pouze o oblast výzkumu samotných dopadů způsobených užíváním konopných drog. Do…

Detail článku

„Za odborné podpory expertů z Centra adiktologie při Karlově univerzitě realizovaly NNO ve spolupráci se státními úředníky studii zaměřenou na slovenskou protidrogovou politiku, jejímž cílem bylo vyhodnotit dopad reformy slovenských drogových zákonů z roku 2005….

Detail článku

„Krátce před rozšířením EU v roce 2004 upozornilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) na problém koncepční různorodosti protidrogových politik představovaných jednotlivými kandidátskými zeměmi EU, zejména těmi z bývalého východního bloku, a zdůraznilo…

Detail článku

„Reakce na toto memorandum na sebe nenechala dlouho čekat. Již začátkem roku 1993 vláda zřídila Mezirezortní protidrogovou komisi (MPK), subjekt pověřený koncipováním a koordinací národní protidrogové politiky. MPK je v současnosti známa pod novým oficiálním…

Detail článku