„Poslední oblastí, které v článku věnujeme pozornost, je přehled základních údajů vztahujících se k drogovému černému trhu s konopnými drogami. Této oblasti se v rámci projektu CANLONG věnuje samostatná substudie, z níž zde vybíráme pouze…

Detail článku

„V rámci standardních pěti harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA jsou infekční onemocnění a drogová mortalita vedeny samostatně (Zábranský, 2003). V případě konopných drog to však není nutné, neboť jejich uživatelé v rámci těchto indikátorů netvoří nijak…

Detail článku

„Některé z ukazatelů se však z klinického pohledu nejeví jako validní. Z celkového počtu téměř patnácti set žádostí bylo dle údajů HS 751 (tj. prakticky 50 %) takových, kde bylo u uživatele uvedeno, že konopí…

Detail článku

„Žádosti o léčbu jsou v České republice jedním z nejdéle pravidelně získávaných harmonizovaných indikátorů, ačkoli se tento sběrný systém potýkal s problémy v oblasti definovaných kritérií (např. kritéria definování případu) a jejich dodržováním. Poprvé byla…

Detail článku