26 Červen

Analýza dopadu legalizace ve vybraných amerických státech – část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

„Americkou legalizaci konopí dodnes provází mnoho hlasitých prohlášení a předpovědí. Její příznivci zdůrazňují především zisk vysokých příjmů ze zdanění konopí, snížení zločinnosti a nákladů na soudní řízení, zvýšení bezpečnosti v dopravě a celkové nabuzení ekonomiky. Mezi typické skupiny podporující legalizaci patří studenti, lékaři a pacienti určitých typů onemocnění, podnikatele, obchodníci nebo američtí veteráni.

Odpůrci konopí naproti tomu namítají, že legalizace povede k rychlému nárůstu abuzu marihuany a dalších drog, a to především u dětí a mládeže, k celkové zločinnosti a zvýšení poctu dopravních nehod, a dále že se sníží motivace studentů středních a vysokých škol k dobrým studijním výsledkům. Tito odpůrci se tvoří především v řadách (znepokojených) rodičů, aktivně proti jsou také zástupci federálních úřadů, policejní odbory a zástupci alkoholového průmyslu.

Jak ovšem uvádíme dále, celková a systematická hodnocení dopadu legalizace po jejím zavedení ukazují pouze na mírné změny ve společnosti, které ani zdaleka nedosahují tak dramatických rozměrů, jaké prohlašovaly obě skupiny. V textu přibližujeme změny v počtu uživatelů marihuany, případně dopady legalizace na její cenu, změny v celkové zločinnosti, veřejné mínění o této otázce a také zdanění konopí a způsoby využití získaných financí.

Počet uživatelů marihuany

Vývoj poctu uživatelů marihuany v Coloradu znázorňuje obrázek 1. Nepatrný narůst počtu uživatelů marihuany je patrný od legalizace léčebného konopí (2001), v období po liberalizaci konopných norem (2009) i po samotné legalizaci (2012), není ovšem skokový. Užívaní alkoholu a kokainu se vyvíjí nezávisle na spotřebě marihuany a také se mění velmi pomalu. Obdobná data vykazují rovněž státy Washington, Oregon a Aljaška, nelze tedy říct, že by legalizace konopí způsobila boom počtu nových uživatelů.

Jedním z nejdůležitějších argumentů proti legalizaci konopí bývá negativní vliv na děti a mládež. Data vycházející z dotazníku o rizikovém chovaní mládeže však ukazují spíše mírný pokles v aktivním užívání marihuany u středoškoláků – což znamená minimálně jedno užití v posledním měsíci – jak vidíme na obrázku 2. Pokles je opět příliš mírný na to, aby byl prokazatelně spojen s legalizací konopí v těchto státech.

Cena konopí

Vývoj spotřeby konopí může být jistě silně ovlivněn jeho cenou. Předpovědi pro dekriminalizovaný trh s konopím byly různé – že se ceny rapidně sníží, protože lidé si budou moci vypěstovat konopí sami a konkurence legálních podniků bude obrovská, nebo že se konopí naopak zdraží kvůli vysokému zdanění, které je běžné u tabáku nebo alkoholu.

Ve skutečnosti ovsem legalizace výraznou změnu cen nepřinesla. Stejně jako v minulosti se cena za unci (28,3 gramu) pohybuje okolo 200-300 $ a odvíjí se zejména od kvality konopí. Ceny konopí v USA jsou tak v přepočtu podobně vysoké jako v České republice. Legalizace způsobuje spíše ustalování a přibližování cen konopí napříč státy, přestože v oblasti Nové Anglie zůstávají ceny oproti zbytku USA stabilně vyšší. Zásadní pokles cen se pravděpodobně v budoucnosti nedá očekávat.

celkové příjmy z prodeje konopí za rok 2016 činily u legalizujících amerických států 6,7 miliard dolaru, v přepočtu cca 171 miliard korun, což znamená narůst o 30 % oproti roku 2015. Vzhledem k tomu, že ve většině států se teprve konopné odvětví formuje, dá se očekávat další zvýšení tržeb.“

Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Zuzana. Možnosti a limity postihu za drogové delikty podle nového trestního zákoníku. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Poslat komentář

*