13 Květen

Astma a marihuana

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 1

Konopí seté je pro mnoho lidí velmi důležitá rostlina. Pro každého je ovšem důležitá jiným způsobem. Tetrahydrocannabinol (THC) je hlavní psychoaktivní složkou s mnoha léčivými účinky a je využívána veřejností, většinou nezákonně, k léčbě mnoha onemocnění.

Klinické studie prokázaly, že THC má vliv také na léčení astmatu, neboť rozšiřuje průdušky. Přesněji řečeno: kouření marihuany účinně potlačuje astma, ale neléčí jej.

Kouření marihuany může díky uvolnění dýchacích cest napomoci k jejich pročištění. Zajímavostí je, že v některých oblastech se dožívají kuřáci marihuany o 2 roky více než nekuřáci. Pokud astmatici inhalují při příznacích blížícího se záchvatu slabší konopí (obsah THC okolo 5 %), dostaví se pozitivní účinky téměř okamžitě. Naopak v případě, že použijí k inhalaci rostlinu s vyšším obsahem THC, dají se očekávat účinky opačné. Pacienti si přivodí zejména podráždění a kašel, či dokonce bronchokonstrikci.

To je hlavní nevýhoda tzv. samoléčby, kterou praktikuje mnoho nemocných lidí a na kterou upozorňují lékaři skeptičtí k účinkům marihuany. Pacienti chtějí, aby se jim ulevilo, ale může se stát, že neodhadnou dávkování či ke své léčbě využijí nevhodný druh konopí s vysokým obsahem THC a v konečném důsledku si svůj zdravotní stav zhorší.

Při astmatu lidé často využívají také konopnou mast či konopné máslo, které se osvědčilo zejména z dlouhodobého hlediska.

Tak jako u mnoha jiných onemocnění, tak také zde byla zkoumána souvislost mezi zdravotním stavem a užíváním konopí. V rámci studie byl u pacientů trpících astmatem vyvolán astmatický záchvat, při němž jim bylo podáno placebo, jiná léčiva a marihuanový kouř s obsahem cca 1 g THC. Efektivní byl pouze marihuanový kouř v aerosolu a ještě jeden lék, ostatní podané látky nevyvolali žádný účinek. Způsob užití THC bylo zkoušeno různými způsoby, ale nejvíce se osvědčilo právě podání této léčivé látky v podobě aerosolu.

smoke

Výzkum také prokázal, že jen psychoaktivní složky marihuany mohou mít vliv na vývoj astmatického záchvatu, protože cannabinol ani cannabidiol tuto schopnost nemají.

Výzkumníci chtějí dále pokračovat a provést další, doplňující studie zaměřené na problematiku astmatu v souvislosti s užíváním konopím.

Zdroje

Leo E. Hollister, Veterans Administration Medical Center and Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California, PHARMACOLOGICAL REVIEWS, The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics

Marihuana. Drop In: nikdy není pozdě [online]. [cit. 2014-02-28]. Dostupné z: http://www.dropin.cz/index.php/o-drogach/35-marihuana

Astma. Konopijelek.cz [online]. © 2008 – 2012 [cit. 2014-02-28]. Dostupné z: http://konopijelek.cz/index.php?stranka=samo&kapitola=15

Komentáře