14 Červen

Dopady legalizace – Vliv na užívání drog

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„První fáze legalizace by s nejvyšší pravděpodobností přinesla zvýšení užívání konopí. Hodně lidí by si ho tzv. chtěla zkusit. Ovšem nelze předpokládat, že by se radikálně zvýšil počet pravidelných uživatelů. Naopak snížení počtu uživatelů lze předpokládat u nezletilých. Konopí by pro ně díky likvidaci černého trhu a efektivnější kontrole prodeje konopí nebylo tak snadno dosažitelné jako nyní. Navíc by ztratilo i povahu celospolečensky zakázané látky, díky čemuž by u mladé generace nemělo budit takový zájem.

Dle mého průzkumu si více než třetina lidí myslí, že by legalizace přinesla zvýšení spotřeby konopných drog, pouze necelých 5 % si naopak myslí, že by došlo ke snížení spotřeby konopí, a tedy více než polovina dotázaných zastává názor, že by se spotřeba těchto látek nijak nezměnila.

Pokud jde o spotřebu tzv. tvrdých drog, lze usuzovat, že by se jejich spotřeba z krátkodobého hlediska nijak markantně nezměnila, případně by mohlo dojít pouze k mírnému poklesu. Z dlouhodobého hlediska by však tento pokles mohl být významný. Jak se ukázalo v ostatních zemích s uvolněnou konopnou legislativou, konec potlačování konopí a jeho oddělení od trhu s ostatními drogami, vede ke snížení počtu nových uživatelů. Podobného názoru je i mínění veřejnosti, když pouze 10 % dotázaných vyjádřilo názor, že by spotřeba tvrdých drog stoupla. Naopak 13,5 % respondentů by předpokládalo pokles jejich spotřeby a zbylé více než tři čtvrtiny si myslí, že by se situace nezměnila.

2016-08-26_184939

Mimo to vidí téměř pětina dotázaných legalizaci konopí jako možnost efektivněji chránit mladistvé před jejím užíváním. Více než pětina z nich také vidí jako spojitost s legalizací konopí zvýšenou nehodovost na silnicích. Přibližně 14 % dotázaných se pak domnívá, že by v souvislosti s legalizací stoupla kriminalita, ovšem stejný počet lidí si zase myslí, že by kriminalita klesla.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*