27 Březen

Fermentace

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

Fermentace (kvašení) je proces, při němž mikroorganismy a rostlinné enzymy rozkládají komplex složitých látek, jako jsou škroby a cukry, na nižší, jednoduché složky – alkohol, kyseliny apod. Při tomto procesu je rovněž rozkládán chlorofyl, čímž materiál dostává “vyzrálejší“ vzhled. Je-li fermentace přerušena v raném stadiu, má marihuana sladkou chuť vzhledem k obsahu jednoduchých cukrů, které vznikly štěpením škrobů a samy nestačily dále konvertovat.

K fermentaci dochází při vlhkosti asi 75 % a teplotě nad 15 °C. Proces je tím rychlejší, čím více je materiál napěchovaný (probíhá za nepřístupu vzduchu). Průběh je závislý na dalších souvislostech (obsah dusíku ve tkáni), proto je každou várku nutno sledovat samostatně. Proces je složitý – proběhne-li příliš rychle, může pěstitel vyhodit trávu rovno na kompost. Je proto nutno vývoj pečlivě sledovat a v okamžiku dosažení optimální barvy a vůně se fermentace přeruší a ukončí rychlým dosušením.

Někdy se během fermentace přidávají některé vonné složky, které marihuaně dodávají kořenné aroma. Používají se skořice, hřebíček, zázvor, muškátový květ, šalvěj nebo vanilka tak, že se vkládají mezi fermentovaný materiál. Rovněž se může takto marihuana ovonět kúrou z pomeranče či citronu. Koření se vkládá v plátěných sáčcích, kúra se volně vloží. Jsou dva způsoby fermentace – samovolná a iniciovaná. Fermentace se používá s úspěchem hlavně na listy či nezralé rostliny.

fermenta1

Samovolná fermentace se může rozběhnout, pouze je-li objem napěchovaného materiálu dostatečně velký, jinak probíhá jen pomalu, bez náležité účinnosti. Rostlinný materiál se umístí do dostatečně velké nádoby nebo jen na hromadu, která se překryje nepromokavou plachtou. Je-li materiál příliš suchý, je třeba ho mírně zvlhčit sprejovým zvlhčovačem. Po několik dní se materiál ponechá „pracovat“, což se projeví jeho stoupající teplotou. Poté se fermentace ukončí. Kdyby pokračovala příliš dlouho, dojde k rozložení tkání a vznikne kompost. Iniciovaná fermentace se používá pro menší objemy trávy. Vyžaduje uzavíratelný prostor s kontrolovatelnou teplotou a vlhkostí. Teplota prostoru se zvýší na 55 °C, vlhkost se udržuje na 75 %. Pravidelně se kontroluje průběh. Fermentace je ukončena zhruba za týden. Pří takto prováděné fermentaci se může projevit uvolnění dusíkatých látek ne zrovna příjemným odérem, ale po ukončení fermentace a po dosušení je tráva ve vůni a chuti sladká, jemná, harmonická.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Komentáře uzavřeny.