6 Leden

Fotoperioda a květ

Autor: admin Kategorie: aktuality, Odrůdy konopí, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Pro pěstitele marihuany je nejpodstatnější pochopit z hlediska vzájemného vztahu rostliny a prostředí vliv fotoperiody, tj. denní „dávky“ světla, umožňující průběh fotosyntézy. Jedná se tedy o poměr dne a noci v průběhu čtyřiadvaceti hodin. V přírodě signál delších nocí uvědomí rostlinu, že přichází zima a nastal čas květu a tvorby semen. Dokud je fáze světla dlouhá, vegetativní období růstu pokračuje. Pokud se v této době objeví samičí květy, jsou pouze ojedinělé a netvoří typické hrozny – palice – buds. Krátké dny v raném stadiu vegetativní fáze způsobí, že rostlina přijde brzy do květu a zůstane malá, nevyvinutá.

Rostlina „cítí“ delší noc prostřednictvím přímého spolupůsobení světla. Světlo udržuje v inaktivní formě chemické látky, které jsou schopny svým katalytickým působením aktivizovat spuštění pochodů vyvolávajících přechod do fáze květu. Omezením světla a prodloužením fáze tmy lze tento fyziologický katalyzátor aktivizovat, čímž se spustí reprodukční fáze cyklu. Vegetativní fáze je tak ukončena, začíná období květu.

V přírodě je vše řízeno průběhem roku. Vzhledem k malým rozdílům mezi délkou dne a noci je poblíž rovníku vliv ročního období na rostlinu malý. S rostoucí vzdáleností se tento vliv zvětšuje. V severněji položených oblastech mnohdy rostlina ani nestačí odkvést, takže vývoj není dokončen před nástupem chladu a mrazů.

fotoakvet2

Světlo, jež je skutečně rostlinám přírodou poskytováno, je dáno a ovlivňováno místními podmínkami klimatu či počasí, topografií apod. Obvykle Cannabis potřebuje asi dva týdny pravidelných delších nocí, aby se objevily první květy. Vliv na to má odrůda a kultivar rostliny, její věk, pohlaví a růstové podmínky.

Rostliny původem ze severnějších krajů reagují již na devítihodinové noci. Jsou to většinou odrůdy pěstované na vlákno či semeno (olej), popřípadě plevelné druhy. Odrůdy z jižnějších oblastí potřebují noc v délce 11 – 13 hodin, což je pro marihuanu obvyklejší než předchozí případ: původ většiny marihuany je v jižnějších zeměpisných šířkách, a proto tyto rostliny někdy vyžadují i poněkud více tmy. Třináct hodin noční periody po dobu 14 dnů musí být dost pro jakoukoliv rostlinu, aby začala kvést.

Čím je rostlina starší, tím rychleji na prodloužené noční periody reaguje. Pět až šest měsíců staré rostliny někdy reagují již po čtvrté prodloužené noci. Marihuana měsíc stará odpoví na šestnáctihodinové noci třeba až po měsíci. Principiálně se reakce samčích a samičích rostlin neliší. Nicméně samčí rostliny vykvetou někdy i za relativně krátkých nočních period (osmnáct hodin světlo, šest hodin tma). Jindy kvetou stejně jako ve svém přirozeném prostředí, to je během třetího až pátého měsíce. Značný vliv mají na reakci rostliny pěstební podmínky. Nízká teplota a jinak drsné podmínky reakci zmírňují a zvolňují, vývoj květů je pomalý, samičí buds se příliš nevyvinou. Fotoperioda se využívá při regulaci růstu a vývoje rostlin marihuany dvojím způsobem. Přechodem na dlouhé noční periody lze přivést rostlinu do květu v okamžiku, kdy se to pěstiteli hodí. Použitím umělého osvětlení lze řídit příděl světla a tmy, a tak ovlivňovat a v jistých mezích téměř libovolně prodlužovat délku období vegetativního vývoje rostliny.

Při umělé regulaci fotoperiody bývá hlavním cílem kultivátora usměrnit a prodloužit vývoj rostliny tak, aby hlavní sklizeň mohla být prováděna v době, kdy rostlina disponuje dostatečnou hmotou listoví a optimální potencí, tj. s co nejvyšší produkcí pryskyřice a přitom s vysokým obsahem cannabinoidů, resp. THC. Jako příklad lze uvést následující aplikaci. Na Havaji je klima natolik mírné, že zde lze sklízet zimní úrodu. Normální letní úroda je sklízena od září do půlky listopadu. Zimní se sází od října do prosince. Protože zimní dny jsou krátké, vykvetou rostliny záhy, během dvou měsíců. Sklízejí se obvykle ve svém třetím až čtvrtém měsíci života. Výnos je zhruba čtvrtinový oproti letní sezoně. Přerušením času tmy se může prodloužit vegetativní fáze růstu rostliny třeba o měsíc a výtěžek zdvojnásobit. Světla přitom stačí rozsvítit jen krátce, aby noc netrvala nepřerušeně devět hodin. S těmito zásahy se začne po měsíci růstu. Pokračuje se každou popř. každou druhou noc až do doby, kdy chceme, aby rostliny přišly do květu.

fotoakvet3

Při pěstování v mírném pásu většina kultivarů Cannabis nestačí završit květ před příchodem chladu. I při pěstování venku lze použít některé techniky, které rostlině včas před závěrem sezóny, prodlouží noc, např. přikrýváním fólií. Na konci srpna jsou rostliny fyziologicky připraveny kvést, jsou-li alespoň čtyři měsíce staré. Mnohdy také vykvetou i bez umělého ovlivňování fotoperiody. Spíše se ale objeví pár samičích květů, aniž by se utvořily žádoucí palice. Rostlina jako by uvízla napůl cesty mezi vegetativní periodou a květem. Tři nebo jen o málo více nocí poněkud prodloužených, může být tou správnou akcelerací a rostlina se obalí trsy květů. Přirozené denní světlo, jež tento vývoj předtím dokázalo brzdit, ho nyní již nezvrátí, takže je možno umělé zásahy (přikrývání fólií) přerušit.

V oblastech, kde se objevují časné říjnové mrazíky, je uvedený způsob jediný, jak dosáhnout včas úrody dobře vyzrálé s květy vyvinutými do buds, nejkvalitnější a nejpotentnější částí rostliny. Cílem dále je, aby rostlina kvetla v období teplého, slunečného počasí. Buds rostou rychleji, jsou větší, dosahují maxima své potence. Noční operace je proto vhodné zahájit již v půlce srpna. Umožní to rostlinám nejméně čtyř týdenní období květu za mírného, příznivého počasí.

Dalším důvodem, proč bývá potřebné toto urychlení cyklu, je synchronizace vývoje a sklizně Cannabis s okolní vegetací. Marihuana by mezi místní vadnoucí květenou příliš nápadně vyčnívala, což v některých částech světa může připoutat pozornost a vyvolat nežádoucí zájem speciálních likvidačních útvarů. Při pěstování pod širým nebem pěstitelé sázejí semena různého původu a variet, protože některé mohou vykvést velmi záhy i v severněji položených oblastech. Pocházejí obvykle z Mexika a Střední Asie. Vysazováním semen z více zdrojů se během krátké doby vyselektuje ta „raná“. To je velmi důležité, neboť se pěstitel uchrání operací s fólií na prodlužování noci.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*