18 Září

Izraelské zkušenosti s léčebným využitím konopí 2 část

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Levnější a méně rizikové

Prof. Hanuš se zaměřil na široké možnosti léčebného využití, pro něž je konopí v Izraeli používáno. Přitom zdůraznil dva hlavní důvody pro volbu léčby konopím: „Léčivé konopí by mohlo nahradit ty farmaceutické prostředky, které jsou drahé, a mnohdy mají vedlejší účinky, protože to konopí je bezpečnější a mnohem levnější“.

Výčet nemocí, pro mírnění jejichž nepříznivých symptomů se léčebné konopí v Izraeli používá, je dlouhý. Prof. Hanuš uvedl především tyto: léčba chronických bolestí, např. neuropatické bolesti, potlačování příznaků dávení a zvracení u pacientů léčených na rakovinu chemoterapií, potlačování bolesti či únavy při transplantaci kostní dřeně, zpomalení vývoje cukrovky prvního typu, tlumení nebo odstraňování jejích nepříjemných projevů, např. postižení očí či riziko ztráty zraku, dále AIDS, vyhřeznutí ploténky, migrény a jejich likvidační forma „cluster headache“, roztroušená skleróza, svalová dystrofie, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, Tourettův syndrom, neurologické problémy, glaukom, posttraumatické stavy, zánětlivá onemocnění, např. ve střevech, jako Crohnova choroba, posttraumatické bolesti apod.

izlecko2

Když pomáhá, měli by je nemocní dostat

Prof. Hanuš uvedl tři základní podmínky, jež je z pohledu lékaře třeba splnit pro zavedení léčebného konopí do praxe: „Za prvé, musí být určeni zodpovědní a spolehliví lékaři, kteří budou mít licenci k udělování povolení k léčbě pacientů. Za druhé, musí být vybráni spolehliví pěstitelé, kterým bude vydána licence. Jde o to, aby jednak dodržovali náročné podmínky pěstování, ale také, aby se nechtěli na své licenci obohacovat např. formou ilegálního prodeje konopí. No a potom, pokud se bude za konopí platit, musí být jednoznačně stanovena a veřejně známa cena, za kterou si ji nemocní budou moci na odpovídající lékařský předpis koupit. Tím se předejde případnému vysávání peněz z nemocných, kteří jsou ochotni zaplatit cokoliv za to, aby byli zdrávi“. Zcela na závěr prof. Hanuš ještě konstatuje: „Myslím si, že zákon by měl tolerovat uživatele konopí, myslím tedy konopí léčebného, a více by měl trestat, a přísněji, vývozce, dovozce a dealery. Protože tady vidím největší nebezpečí. Jednak mohou parazitovat na zdravé populaci, a jednak mohou parazitovat na nemocných. Takže úplně na závěr bych jenom řekl latinský citát, který česky zní: Čestně žít, nikomu neškodit a každému dávat, co mu náleží. Jinými slovy, když léčebné konopí pomáhá, měli by je nemocní dostat“.“

Zdroj: RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika: Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře. 1. Praha: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK a VFN, 2010.

Poslat komentář

*