25 Duben

Jak odhalit braní drog

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň zpočátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Důvody potíží mohou být i jiné. Nemusí jít zrovna o drogy. Zde jsou některé příznaky, kterých bychom si měli všímat.

1. Problémy ve škole

Nemusí se objevit hned zpočátku, dá se ale říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objeví se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to často ještě nevypadá, že by v pozadí problému byly drogy. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o udržení dobrého prospěchu či složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.

2. Ztráta původních zájmů

Jedná se hlavně o původně časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecké činnosti a podobně. Setkáváme se najednou s rezolutním odmítáním dříve milované zábavy.

3. Změna přátel a party

Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Organizované skupiny či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítají. Je třeba ale udržet míru, protože stejně rizikové jako jsou drogy, jsou do extrémů strukturovaná společenství – sekty.

4. Změna chování

Nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy obvyklé veselosti či aktivity. Na pováženou je náhle vzniklá noční nespavost spojená s různým, často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou nápadné stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní rozklady. Nelze vyloučit, že podobné chování může prostě být jen projevem onemocnění.

5. Slabost, spaní přes den

Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a náhlá vzniklé spaní přes den jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou tyto příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

6. Ztráta chuti k jídlu a hubnutí

Jeden z velmi nápadných příznaků braní stimulačních drog (pervitin).

7. Kožní defekty

Jedná se o stopy po škrábancích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

8. Mizení peněz

Z počátku přehlížené mizení malých finančních částek, rodinné finanční „podvůdky“ se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení.

9. Nález stříkaček, jehel a drog

Zde je již situace jasná.

10. Stopy po injekčním vpichu na končetinách

Zde není již o čem diskutovat. (Presl, 2006, str. 15) Anita Ganeri, autorka knihy Drogy, od extáze k agonii, k výše zmiňovaným příznakům přidává mimo jiné také užívání parfému, voňavky k zakrytí zápachu drog, užívání slangových výrazů vztahujících se k drogám a ztráta zájmu o svůj vzhled. U každé drogy by jistě šli najít konkrétnější příznaky nebo předměty, podle nichž se dá poznat její přítomnost. Například: „Marihuana – projevy: zarudlé oči, rozšířené zorničky; nedostatek koordinace; bezdůvodné záchvaty smíchu.“ Je nutné ale upozornit, že bychom se neměli snažit dělat okamžité ukvapené závěry.“

Zdroj: WINKLEROVÁ, Barbora. NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Poslat komentář

*