14 Listopad

Klinické využití konopí 2

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Biopolární porucha

Je těžké říci, zda bipolární porucha známá taky pod názvem maniodepresivní psychóza je léčitelná marihuanou. Abychom mohli prokázat, zda cannabinoidy společně s CBD mají vliv na léčbu bipolární poruchy, potřebujeme daleko rozsáhlejší výzkumy, ale můžeme říci na základě aplikace cannabis v praxi doktora Zuardi, který zaznamenal zlepšení symptomů u dvou maniodepresivních pacientů. Lester Grinspon vydal článek, ve kterém uvádí zprávy o více pacientech, kteří v důsledku užívání cannabis zaznamenali výraznější průběh afektivních fází nemoci a věřili, že byli mnohem intenzivnější než při použití jiných léků. Bylo by za potřebí mnohem více výzkumů, aby se zjistilo jak velké účinky má cannabis na tuto nemoc, což nebude reálné, dokud se nezmění současné společenské podmínky. (Rätsch, 1998, s. 192)

Post-traumatický stres a další psychické poruchy

Cannabis můžeme užívat i jako lék na zapomínání, bývá doporučen na léčbu úzkostných poruch a post-traumatického stresu, složka CBD, kterou cannabis obsahuje, má antipsychotické účinky. Univerzitní studenti v USA dělali experiment s pacientem trpícím davovou psychózou, který srovnali s pacientem užívající placebo. Díky CBD bylo dosaženo značného zlepšení vnímané úzkosti pacienta v porovnání s placebem na úrovni léků jako je Ispapiron a Diazepan, které se užívají na stavy úzkosti a jsou známy svým kladným účinkem.

ADHD – hyperkinetická porucha

Porucha charakteristická impulzivitou, hyperaktivitou doprovázena potížemi s udržením pozornosti.  V rámci případové studie byl prokázaný velký úspěch u pacientů s ADHD v souvislosti s užíváním cannabis. Účinky cannnabis byly prokázány v rámci regulace aktivity na úroveň, která zde může být považována za optimální výkon. Existuje důkaz, že cannabis má kladné účinky na chování, výkon a duševní stav pacienta. Mnoho pacientů užívá nikotin, kofein, speed nebo kokain. Lékaři těmto pacientům nejvíce doporučují užívat cannabis, v menších dávkách. Ze studií nemocných pacientů s diagnózou ADHD závislých na kokainu a pacientů léčících se cannabis vyplívá lepší stav léčby právě u pacientů léčících se cannabis oproti abstinentům. (Rätsch 1998, s. 193)“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*