4 Říjen

Léčebné konopí v ČR – jak užívat?

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Způsoby použití

Aktuální vyhláška nevymezuje způsoby podání. Pro informaci však uvádíme dvě základní cesty podání. Konkrétní použití vždy určí lékař.

Inhalační podání

Za bezpečný způsob se považuje inhalace pomocí vaporizéru. Konopí, respektive vzduch, který proudí kolem, je v tomto případě zahříván na teplotu 170 – 200 °C. Vzhledem k tomu, že nedochází ke spalování rostlinného materiálu, je takové užití, na rozdíl od klasického kouření, zdravější. Tento způsob aplikace prostřednictvím dýchacích cest má za následek poměrně rychlý nástup účinku, efektivní přechod do krve a následné rozšíření do celého organismu. Nevýhodou je problematické dávkování obzvláště u pacientů s potřebou malých dávek a intervalového užívání (lze částečně řešit volbou vhodného vaporizéru).

Co je to vaporizér?

Speciální zařízení, které slouží k inhalaci účinných látek konopí. Díky němu se konopí pouze zahřívá na požadovanou teplotu, nehoří.

Perorální podání

Dalším způsobem užívání konopí je jeho požití nejlépe s potravinami obsahujícími tuky nebo jiné látky, které umožní účinným látkám rozpuštění a následné vstřebávání. Volba vhodného způsobu orálního užívání konopí by měla vždy být konzultována s odborníkem (lékařem či lékárníkem, který by měl vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta a potřebné léčbě doporučit nejvhodnější způsob použití). Nevýhodou a také možným rizikem při orálním užití je především opožděný nástup účinku, kdy se uživatel může domnívat, že „to nezabírá“ a užije větší dávku, což mu následně může způsobit předávkování a zdravotní obtíže. Proto je nutné vždy dodržet dávkování předepsané lékařem.

Základní doporučení k používání

V ČR doposud nejsou k dispozici zkušenosti s léčebným konopím v klinické praxi. Níže uvedené informace jsou proto pouze doporučením, které vychází především ze zahraničních zkušeností (Nizozemí, Izrael, Kanada). Konkrétní použití léčebného konopí pro konkrétního pacienta vždy určí lékař. Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez konzultace s lékařem. Na začátku používání konopí pro léčebné použití je doporučováno, aby u pacienta byla přítomna další osoba, samota může vyvolat nepříjemné pocity. Rychlost účinku je vysoce individuální a závisí na citlivosti pacienta. Doporučovaný způsob podání konopí pro léčebné použití je formou nálevu s přidáním přísad obsahujících tuky (např. mléka), či inhalace.

Inhalování konopí pro léčebné použití je doporučeno výhradně pomocí vaporizéru. Při vaporizaci dochází k zahřívání na požadovanou teplotu, při které se uvolňují aktivní látky.

Uchovávání

Při uchovávání konopí by měla být dodržována tato pravidla: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte v původním obalu v suchu při teplotě do 25°C. Konopí s prošlou dobou použitelnosti je třeba přinést do lékárny, která zabezpečí jeho likvidaci. V případě, že se pacient rozhodne konopí dále ke své léčbě nepoužívat, je taktéž třeba přinést jej do lékárny k likvidaci.“

Zdroj: SAKL. Informace o konopí pro léčebné použití: PRO PACIENTY. 1. Praha: SAKL, 2014.

Poslat komentář

*