17 Říjen

Léčebné využití konopí dle současné medicíny 2

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Roztroušená skleróza

Je autoimunní onemocnění poškozující ochrannou vrstvu nervů v mozku a míše. Roztroušená skleróza je postižení centrálního nervového systému. Zahrnuje poruchy vidění, řeči, ztrátu hybnosti, kontroly nad vyměšováním, slabost a těžké deprese. V ČR touto nemocí trpí přibližně 10 000 obyvatel, léčba je zaměřena na užívání léků a postupů dle individuálního pacienta a stadia nemoci. Terapie, které jsou aplikovány na nemocné pacienty, mají vedlejší účinky, na popud důkazů z 19 století, kdy lékaři volili požití konopí jako nejlepší a nejefektivnější lék na roztroušenou sklerózu byla zahájena americko-britská studie pacientů přiznávajících užívání marihuany jako léku. Výsledky byly kladné, respondenti uvádějí zlepšení a to 96,5% trpící křečovitostí, pociťují lepší usínání, 95,1% uvádí menší bolesti svalů, 92,3% pociťují menší bolest nohou, 90,7% vnímá zlepšení třesu ruky, hlavy a 90,6% zlepšení depresí.

Roztroušená skleróza je druhým onemocněním, pro které je oficiálně zaregistrován lék Sativex obsahující čistý extrakt z konopí a to z THC a CBD, podávaný ústně, dostupný od r. 2006 pouze v Kanadě a Velké Británii. V ČR bohužel není žádný přípravek k dispozici. Existují organizace na pomoc pacientům trpící roztroušenou sklerózou, kde si vyměňují názory, informace o účincích, vzorky marihuany. Podle dostupných zpráv většina pacientů marihuanu pěstuje a užívá nelegálně ať už kouřením, vdechováním výparů nebo ústy. (Milovský a kol., 2008, s. 409 – 410)

Epilepsie

Chronické onemocnění mozku, projevující se opakovanými záchvaty, které jsou zapříčiněny výbojem v elektrické činnosti, nervových buněk, mohou se projevovat ztrátou vnímání a vědomí, křečemi, psychickými příznaky. Záchvaty doprovázející epilepsii jsou různého druhu, záleží na věku pacienta a liší se místem, které je v mozku zasaženo. Klasický a zároveň nejznámější záchvat je „grand mal“, který se projevuje bezvědomím, pomočením, křečemi, kousáním, další záchvat „petit mal“ se projevuje záškuby ve svalech a mrákotnými stavy.

Na léčbu epilepsie se nejčastěji používají antiepileptika a podobné léky, které působí přímo na neuropřenašeče v mozku. V případě, že je podmětem epileptického záchvatu organická změna mozku např. při autonehodě, je nutné podstoupit chirurgický zákrok.

Z hlediska kouření marihuany v rámci léčby tohoto onemocnění, bylo dokázáno řadou studií, že záchvaty u epileptiků při kouření marihuany ustupují a při vysazení se opět objevují. Dodnes není registrovaný žádný lék na léčbu epilepsie. Mnoho pacientů používá Sativex, i když je určen na roztroušenou sklerózu, díky obsahu THC a CBD napomáhá při léčbě záchvatů, stejně tak jako kouření marihuany. (Milovský a kol., 2008, s. 411)“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*