8 Leden

Lékařské využití a mimoplicní nežádoucí účinky marihuany

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Podrobná diskuse o mimoplicních nežádoucích účincích a o lékařském využití marihuany přesahuje rámec tohoto přehledového článku. Nicméně stručně se dotkneme některých z nich, neboť jsou v problematice užívání marihuany podstatné. Marihuana a další kanabinoidy (včetně syntetických kanabinoidů) mají mírný účinek v tlumení příznaků u pacientů s nádorovým onemocněním. Jednou z prvních uznávaných indikací pro použití kanabinoidů byla chemoterapií vyvolaná nauzea a zvracení. V dostupných odborných publikacích se uvádí také účinnost při zmírňování bolesti spojené s nádorovým onemocněním, zejména neuropatické bolesti. Marihuana povzbuzuje chuť k jídlu u pacientů s kachexií spojenou s AIDS, ale má minimální účinek u pacientů s nádorovým onemocněním

Zajímavé je, že zkoumáním experimentálních tkáňových kultur byla v řadě studií zjištěna antitumorigenní aktivita. Navzdory těmto až 30 let starým preklinickým údajům pro protinádorovou aktivitu zprostředkovanou kanabinoidy jsme našli pouze jednu malou anglicky psanou publikovanou studii (pilotní studie I. fáze). Primárním sledovaným parametrem této studie byla bezpečnost intrakraniálního podávání THC u devíti pacientů s refrakterním glioblastomem. Podávání kanabinoidů  se zdálo být dobře snášené, ale všech devět pacientů zemřelo (podle očekávání na základní onemocnění) a medián přežití byl 24 týdnů od zahájení podávání kanabinoidů. Při prohledávání literatury jsme nenalezli žádné důkazy o tom, že by rekreační užívání konopí zlepšovalo celkový zdravotní stav. Hlavní nežádoucí účinky u uživatelů marihuany zahrnují tachykardii, úzkost a paniku, zvláště u příležitostných a nových uživatelů.

opakskli2

Marihuanu je možné považovat za návykovou, zejména pokud se začíná užívat v době dospívání. Kouření marihuany může vést ke zhoršení kognitivních funkcí, koordinace a soudnosti a může vést k automobilovým nehodám. Systematický přehled velmi kvalitních studií Asbridge a spol. vede k závěru, že akutní užití konopí téměř zdvojnásobuje riziko srážky mající za následek závažné poranění nebo úmrtí. Objevují se údaje naznačující dlouhodobé škodlivé účinky konopí na neuropsychologické funkce. Z nedávno publikované studie Dunedin Study, ve které byli jedinci sledováni od narození do věku 38 let, vyplývá, že trvalé užívání konopí je spojeno se zhoršením neuropsychologických funkcí víceméně v několika oblastech fungování.“

 

Zdroj: JOSHI, Manish, Anita JOSHI a Thaddeus BARTTER. Marihuana a plicní onemocnění. 1. www.prolekare.cz, 2014.

Poslat komentář

*