22 Říjen

Marihuana a zákony v USA – Aljaška

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

Držení až jedné unce (28,34 g) marihuany v soukromí domova je na Aljašce legální. Ne úplně jasné je držení množství od 1 do 4 uncí (cca 110 g) konopí, rozhodnutí v případech tohoto množství se nechává na soudech. Držení 4 uncí a množství většího se stává vážným trestným činem, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na 5 let a pokutu až 50 000 dolarů.

Držení méně než 25 rostlin konopí je chráněno aljašským ústavním právem na soukromí. 25 a více rostlin se hodnotí jako „prohřešek, zahrnující kontrolovanou látku čtvrtého stupně“ a může se trestat pokutou až 50 000 dolarů nebo 5 lety vězení.

Držení jakéhokoli množství marihuany v okruhu 500 stop (cca 150 m) od pozemků školy, rekreačního centra nebo ve školním autobuse je vážným trestným činem, který bývá trestán až 5 lety vězení a pokutou do 50 000 dolarů.

Prodej, překupování či výroba méně než jedné unce marihuany je přestupkem, který bývá trestán odnětím svobody až na rok a pokutou do 5000 dolarů. V případě jedné unce či množství většího se již jedná o závažný trestný čin, který se trestá odnětím svobody až na 5 let a pokutou do 50 000 dolarů.

Polehčující okolností pro držení, produkci nebo distribuci je fakt, že pachatelem je pacient nebo pečovatel, který má oprávnění pro léčebné užívání marihuany. Udržování jakékoli stavby, včetně vozidel, určených pro skladování a distribuci konopí je vážným trestným činem, který se trestá až 5 lety vězení a pokutou až do výše 50 000 dolarů. Aljaška má právní ochranu pacientů, užívajících konopí pro léčebné účely.

pacient

3. listopadu 1998 potvrdilo 58% voličů veřejným hlasováním v referendu Návrh zákona číslo 8. Tento zákon poté nabyl platnosti 4. 3.1999. Na státní úrovni odstraňuje trestní odpovědnost za užívání, držení a pěstování marihuany pro pacienty, vlastnící písemné doporučení svého lékaře, které říká, že „léčebné užívání marihuany může být pro tyto osoby prospěšné.“ Pacientům, u kterých byly diagnostikovány některé z dále jmenovaných chorob, je poskytována právní ochrana dle tohoto zákona, jde o choroby kachexie, rakovina, chronická bolest, epilepsie a další poruchy provázející záchvaty, zelený zákal, HIV, AIDS, roztroušená skleróza a další choroby provázející svalové křeče a žaludeční nevolnost. Další zdravotní potíže jsou předloženy k posouzení aljašskému Ministerstvu zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Pacienti či jejich pečovatelé nesmí u sebe mít víc než jednu unci marihuany a mohou pěstovat max. 6 rostlin konopí, z nichž nejvíce 3 mohou být zralé. Zákon také zavádí státem provozovaný registr pacientů, který vydává identifikační karty oprávněným osobám.

Při novelizaci Senátním návrhem zákona 94 z 2. 6.1999, se přikazuje všem pacientům hledajícím podporu při léčbě konopí, aby se zapsali do státního registru pacientů a zřídili si platnou identifikační kartu. Pacienti, kteří nejsou zapsáni ve státním registru, nemohou v případě zatčení za marihuanu nadále využívat „polehčující okolnost léčebné potřeby“.

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

Poslat komentář

*