25 Únor

Marihuana a zákony v USA – Maine

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

V americkém státě Maine je držení množství menšího než 1,25 unce marihuany, což je asi cca 35 g, přestupkem proti veřejnému pořádku, za který je možno uložit jen pokutu 200 – 400 dolarů. Držení více než 1,25 unce konopí je považováno za důkaz o úmyslu dorgu prodat a takovýto čin je již trestán dle legislativy, kterou uváníme níže. Držení „použitelného“ množství marihuany je legální, pokud má osoba v čase držení ověřenou kopii lékařského záznamu, která prokazuje, že osoba, která drugu vlastní má lékařské doporučení.

Pěstování méně než 5 konopí lze trestat odnětím svobody až na 6 měsíců s pokutou do 1 000 dolarů. Za množství nad 5 pět rostlin konopí se tresty navyšují až na rok ve vězení s pokutou až 2 000 dolarů. Za množství nad sto rostlin bude následovat pravděpodobně trest až 5 let ve vězení a pokuta až 5 000 dolarů. Pěstováním nad 500 rostlin se tresty navyšují až na 10 let vězení s pokutou do 20 000 dolarů.

Prodej marihuany je již trestáno odnětím svobody až na rok s pokutou do 2 000 dolarů. U prodeje mladistvím se tresty navyšují až na 5 let odnětí svobody s pokutu do 5 000 dolarů. To samé platí pokud se prodej uskutečnil v okruhu do tisíce stop (cca 300 m) od školy nebo ve školním autobuse.

Držení množství většího než je jedna libra marihuany, což je asi 450 g, je pokládáno za nelegální obchodování a trestáno odnětím svobody až na rok s pokutou do 2 000 dolarů.

mari

Držení a osobní používání věcí sloužících k výrobě či užívání drog je přestupkem proti veřejnému pořádku, který je trestán pokutou ve výši 200 dolarů. Za prodej takovýchto věcí lze uložit trest až 6 měsíců ve vězení a pokutu do 1 000 dolarů, ale jen v případě, že kupující nebyl mladiství. V případě prodeje mladistvému se trest vězení zvyšuje až na rok s pokutou až 2 000 dolarů. Při odsouzení může soud viníkovi také pozastavit či zrušit licenci potřebnou k provozování profese.

Dne 2. listopadu 1999 schválilo 61% procent voličů Otázku 2 a zákon vstoupil v platnost 22. prosince 1999. Tento zákon, prakticky na státní úrovni, ruší tresty za užívání, držení a teké pěstování konopí pro pacienty, kteří vlastní ústní či písemnéprofesionální vyjádření“ svého osobního lékaře, které dokládá, že „může mít prospěch z léčebného užívání marihuany.“ Pacienti, u kterých byla diagnostikována některá z následujících chorob: epilepsie a jiné nemoci vyznačující se záchvaty; zelený oční zákal, roztroušená skleróza a jiné nemoci vyznačující se svalovými křečemi a nevolnost či zvracení jako důsledek AIDS nebo po chemoterapii, jsou pod právní ochranou tohoto zákona. Pacienti (a také jejich hlavní osobní pečovatelé) mohou legálně držet množství do 1,25 unce, asi 35 g,  použitelné marihuany a mohou pěstovat maximálně 6 rostlin konopí, z nichž pouze 3 mohou být zralé. Pacientům, držící větší množství marihuany než je povoleno, je v případě obžaloby z držení marihuany ze zákona umožněno použít „přirozenou obhajobu“. Zákon ovšem nezavedl státem provozovaný registr pacientů.

law

V roce 2002 byl zákon novelizován senátním návrhem zákona 611, jehož účinnost byla nabyta 2. 4 2002, a který zvýšil množství použitelné marihuany, kterou osoba může držet, z 1,25 unce na 2,5 unce, asi 70 g. Interpelací č. 5, kterou schválila 59% většina voličů 3. 11. 2009, nařídilo Ministerstvo zdravotnictví přijetí pravidel, která stanovila důvěrný registr pacientů a systém identifikačních karet a umožní vydávání léčebného konopí prostřednictvím neziskových výdejen se státní licencí. Tento zákon také rozšířil seznam nemocí, kde lékař může doporučit léčbu konopím na rakovina, zelený zákal, pozitivní nález viru nedostatečnosti imunity (HIV), AIDS, žloutenka typu C, amyotropní laterální skleróza, Crohnova nemoc, Alzheimerova choroba, hereditární osteoonychodysplázie nebo léčba těchto onemocnění, chronické či oslabující onemocnění nebo zdravotní stav nebo jeho léčba vyvolávající nezvladatelnou bolest, která nereaguje na běžná léčebná nebo chirurgická opatření více než šest měsíců, chronické nebo oslabující onemocnění nebo zdravotní stav či jeho léčba, způsobující jeden nebo více následujících stavů: kachexie nebo úbytě, syndrom způsobující hubnutí, prudké nevolnosti, záchvaty včetně těch příznačných pro epilepsii, ale i jiných, či prudké a úporné svalové křeče včetně těch příznačných pro roztroušenou sklerózu, ale i jiných, nebo jiný zdravotní stav nebo jeho léčba pokud je schválen úřadem.

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

Zákony o léčebné marihuaně: Me.Rev. Stat. tit. 22, § 2383-B (5), (6) (1999) (novelizován 2001)

Me. Rev. Stat. tit. 22, § 2383-B (3) (e) (novelizován 2001)

www.mainecommonsense.org

Poslat komentář

*