16 Leden

Marihuana a zákony ve světě – Evropa

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„V úmluvách OSN o drogách patří konopí mezi látky způsobující závislost, představují velké riziko zneužití a také je na seznamu čtyř nejnebezpečnějších látek a to z důvodu rizika zneužití a škodlivým vlastnostem. (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2005)

Evropa

V Evropské unii je možné pěstovat konopí pouze pro průmyslové užití, a to jen rostliny, které obsahují méně než 0.2% THC. Sankce za užívání drog není odpovědností Evropské unie, ale jednotlivých států. Užívání konopných drog je trestným činem například ve Francii, Finsku, Řecku, Švédsku, Norsku a na Kypru. Jako přestupek je považováno například ve Španělsku, Portugalsku, Lotyšsku a Estonsku. Ve všech státech EU je zakázáno držení drog. Záleží také na množství a účelu držení, podle toho se potom ukládají tresty. V Itálii mohou za držení konopí odebrat řidičský průkaz na jeden až tři měsíce a u prvního přistižení je osoba pouze napomenuta. V Lucembursku se za držení uděluje pokuta a v případě užívání nebezpečného pro jiné osoby i trest odnětí svobody. V Irsku za držení konopí hrozí při prvním provinění pokuta, při druhém provinění se pokuta zvýší a při třetím je i možnost odnětí svobody až na tři roky. V Německu nevede držení konopí k trestnímu stíhání, ale pouze v případě, že jsou splněny určité podmínky. Mezi ně patří to, že má člověk u sebe pouze malé množství a pro vlastní spotřebu, dále se jedná jen o příležitostného uživatele a také nebyla způsobena újma někomu dalšímu.

Ve Velké Británii vede držení od varování až po odnětí svobody. Ve Franci jsou sankcí za držení marihuany pokuty nebo odnětí svobody v rozsahu maximálně jednoho roku. Nizozemí je legalizací marihuany velmi známo, ale i zde jsou jistá omezení. Pokud má člověk u sebe do pěti gramů drogy, nemůže být stíhán. V coffee-shopech, neboli kavárnách je povoleno užívání, prodej i držení, kavárna však musí splňovat podmínky pro provozování. Nejvíce těchto coffee-shopů je v hlavním městě Amsterodamu. Užívání marihuany ve venkovních prostorách již legální není. Ve Švýcarsku je konopí zakázáno, ale v posledních letech se zde objevují snahy o dekriminalizaci, které ale neprošly ve federálním shromáždění. (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, 2005, Miovský a kol, 2008, Weinberg, 2011)“

Zdroj: IKOLOVOVÁ, Lucie. Kvalita života uživatelů marihuany. Olomouc, 2016. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, Ústav speciálně pedagogických studií. Vedoucí práce Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

Komentáře uzavřeny.