22 Leden

Mechanismy působení kanabinoidů

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Vzhledem k lipofilním vlastnostem kanabinoidů se zpočátku předpokládalo, že kanabinoidy působí přes narušení uspořádání lipidové části buněčných membrán. Ačkoli tento mechanismus působení nemůže být zcela vyloučen, je hlavním kandidátem pro zprostředkování centrálních účinků kanabinoidů receptorový mechanismus. Kanabinoidní signální systém byl pozorován u savců, ryb i bezobratlých. Δ9-THC je agonistou CB1 a CB2 kanabinoidních receptorů. Oba tyto receptorové typy jsou spojeny s G proteiny, negativně k adenylátcyklase a pozitivně k mitogenem aktivované proteinkinase. Maximální inhibice adenylátcyklasy, a tedy tvorby cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), je dosaženo již při koncentraci Δ9-THC kolem 0,1 μmol l−1. cAMP je významný druhý posel, který přenáší signál o aktivaci různých neurotransmiterových receptorů a podílí se na regulaci buněčných funkcí přes aktivaci proteinkinas typu A. Δ9-THC je parciálním agonistou receptorů CB1, neboť není schopen vyvolat plnou aktivaci receptoru, jako je tomu syntetických kanabinoidů CP 55, 940 nebo WIN 55, 212-2. Navíc jsou receptory CB1 spojeny přes Gi/o proteiny s iontovými kanály, negativně s N-typem a P/Q-typem kalciových kanálů a pozitivně s různými typy draslíkových kanálů. Inhibicí kalciových kanálů lze vysvětlit kanabinoidy vyvolané snížení uvolňování neurotransmiterů, jako je glutamát, kyselina γ-aminomáselná (GABA), acetylcholin, noradrenalin a dalších, z presynaptických zakončení.

Receptor CB1

Receptory CB1 se nacházejí především v Centrálním nervovém systému (CNS), ale také v míše a periferním nervovém systému. Jsou lokalizovány především v oblasti synapsí a jednou z jejich funkcí je modulace uvolňování neurotransmiterů. Receptory CB2 jsou exprimovány primárně v buňkách imunitního systému. Buňky zdravého mozku CB2 receptory nenesou, avšak tyto receptory byly zjištěny v zaníceném mozku, kdy je jejich exprese v mikrogliích modulována cytokiny. Dosavadní poznatky ukazují, že za psychoaktivní vlastnosti kanabinoidů, včetně efektu odměny, tolerance a fyzické závislosti, jsou odpovědné receptory CB1 v mozku. Hustota receptorů CB1 v mozku je srovnatelná s jinými receptory spřáhnutými s G proteiny, jako jsou mí opiodní peptidové receptory nebo dopaminové D2 receptory. Početné jsou receptory CB1 hlavně v mozečku, substantia nigra, globus pallidus, hipokampu a laterálních částech striáta. Receptory CB1 regulují aktivitu osteoklastů. Terapeutické použití kanabinoidů může zvyšovat ztrátu kostní hmoty a predispozici k osteoporóze.“

Zdroj: FIŠAR, Zdeněk. FYTOKANABINOIDY. Chem. Listy. Praha: Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2006, 2006(100), 10.

Komentáře uzavřeny.