21 Červenec

Mnohostranné využití konopí v 21. století – Plasty z konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Využití konopí Komentáře: 0

„Proč na výrobu plastických hmot nestačí nafta? Zdroje pro produkci konvenčních plastů jsou omezené. Pátrání po alternativních, obnovitelných zdrojích umělých hmot začalo se vší vážností v 70. letech v souvislosti s ropnými krizemi, které vyšroubovaly ceny petrochemikálií. Jejich vývoj pokračoval s novou intenzitou v 80. letech, kdy přebytky potravin umožnily využít zemědělskou půdu pro pěstování technických plodin. Na prahu 21. století si vlády i spotřebitelé stále více uvědomují nutnost zpomalit proces globálního oteplování způsobeného skleníkovým efektem, k němuž dochází vlivem výfukových plynů, především CO2. Petrochemický průmysl je energeticky velmi náročný a značnou měrou přispívá ke zvyšujícím se koncentracím kysličníku uhličitého v ovzduší.

Energetické požadavky výroby z obnovitelných biologických surovin jsou podstatně menší a množství CO2 se při ní nezvyšuje. Produkty jsou trvanlivé, a když doslouží, můžou se kompostovat nebo spálit.

Proč plasty z konopí? Konopné vlákno je houževnaté a trvanlivé. Přidáme-li jej do materiálů, sníží se potřebné množství umělých hmot, aniž by se změnila užitková hodnota. Široké používání konopných plastů by mohlo výrazně snížit spotřebu netrvanlivých umělých hmot vyráběných z ropy, které poškozují životní prostředí. Rafinace konopného oleje za vzniku plastických hmot může nakonec zcela nahradit potřebu jiných, vyčerpatelných zdrojů.

Hlavním motivem využití konopí pro výrobu plastů je především ochrana životního prostředí. Současný výzkum se však zaměřuje hlavně na pevnost, kterou dodává výrobkům ve směsích s dalšími základními materiály.

Směsné konopné pelety jsou vhodné ke vstřikování plastických hmot za speciálních tepelných a tlakových podmínek vedoucích ke vzniku finálních litých produktů. Výzkum se soustředí na vývoj dalších metod využití konopí ve výrobě plastů. V roce 2000 jednal Hemp Plastic Ltd. z Velké Británie (dodavatel směrných konopných pelet) s Organizací spojených národů o možnostech intenzívnějšího výzkumu dalšího využití konopí v této oblasti.“

Zdroj: BENHAIM, Paul. Konopí: zdraví na dosah : holistická kuchařka. Vydání druhé. Přeložila Kateřina ORLOVÁ. Frýdek-Místek: Alpress, 2019. Klokan (Alpress). ISBN 978-80-7633-093-1. s. 44-45.

Poslat komentář

*