3 Srpen

Negativní důsledky užívání konopných drog

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„K častým rizikům vyplývajícím z akutní intoxikace patří poruchy pozornosti, paměti a psychomotorických funkcí, existuje zvýšené riziko dopravní nehody, zvláště pokud osoba řídí pod vlivem konopí v kombinaci s alkoholem. Vyšší je rovněž riziko psychotických (schizofrenních) stavů, zvláště u osob, u kterých se psychóza objevuje v osobní nebo rodinné anamnéze.

V případě dlouhodobějšího užívání patří mezi rizika do budoucnosti snížená obranyschopnost organismu, opakované záněty dýchacích cest, chronická bronchitida a změny na tkáních dýchacího ústrojí, které mohou být předchůdcem rozvoje rakoviny, zhoršená paměť a pozornost, záchvaty silných úzkostí, někdy v podobě panických atak, žaludeční potíže, odstartování schizofrenie, snižování zájmu o všechno, co se netýká marihuany. V sociální sféře se negativní dopady promítají do horších studijních výsledků u dospívajících a do nižší výkonnosti u dospělých, zejména v profesích kladoucích vysoké nároky na duševní dovednosti.

negdus2

Konopí a psychózy

Jednou z nejdiskutovanějších oblastí v souvislosti se zdravotními aspekty užívání konopných drog je problematika psychóz. Jedná se o vážné duševní onemocnění, které se projevuje poruchami myšlení (bludy), zrakovými a sluchovými halucinacemi a celkovým rozkladem osobnosti.

Na základě analýzy ověřených faktů bylo konstatováno, že hypotéza o intenzivním užívání konopí jako příčině psychózy má jisté opodstatnění, ovšem prokázána není. Tyto případy jsou však vzácné a mohou obnášet již existující dědičné sklony. Více objektivních skutečností hovoří ve prospěch hypotézy, že konopí může odstartovat schizofrenii nebo zhoršit průběh tohoto onemocnění, a to především u osob, které mají k této nemoci dispozice s ohledem na pozitivní rodinnou anamnézu.

V souvislosti s psychózou se doporučuje, aby se lékaři zaměřili na osoby se schizofrenií, které užívají konopí a jiné drogy, včetně alkoholu, a formou poradenství se je snažili přivést k abstinenci. Pokud to není možné, je třeba na klienty apelovat, aby užívání drog alespoň omezili.“

Zdroj: ŽILÁKOVÁ, Kateřina. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. 1. Písek: © ARKÁDA – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM V PÍSKU, 2013.

Poslat komentář

*