30 Prosinec

Nové syntetické drogy – Tryptaminy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Tryptamin je látkou, od které je opět odvozeno mnoho dalších psychoaktivních substancí. Shulgin jich ve své knize TIHKAL popsal několik desítek. Tryptamin je svou strukturou velmi blízký neurotransmiteru serotoninu (5-hydroxytrytamin; odtud zkratka 5-HT).

Většina tryptaminů má halucinogenní účinky. Patří mezi ně například látky DMT, 5-MeO-DMT, AMT, DIPT ale i známý psilocin (4-OH-DMT).

2/3/1 DMT, 5-MeO-DMT

Dimetyltryptamin (DMT) a jeho hydroxyderivát 5-MeODMT patří mezi hlavní tryptaminy s halucinogenním potenciálem. Přestože se jedná o přírodní halucinogeny, je vhodné se o nich zmínit, neboť obě tyto látky se na trhu občas vyskytují.

DMT se v přírodě vyskytuje například v mimose, známý je také indiánský halucinogenní nápoj ayahuasca (zde je ovšem v kombinaci s harmalinem, inhibitorem MAO). Na ilegálním trhu je možno se občas setkat s nažloutlými krystalky této látky určenými ke kouření. 5-MeO-DMT se vyskytuje například v jedu ropuchy Bufo Alvarius a v řadě jiných organismů. S touto látkou se lze setkat i na ilegálním trhu, naposledy byla v Evropě zachycena v červenci 2003 ve Francii ve formě bílých krystalků. Obě látky se nejčastěji užívají kouřením, bez kombinace s jinými substancemi nejsou účinné perorálně.

Jedná se o vysoce účinné a potentní halucinogeny s extrémně krátkým trváním účinků (15–30 min.). Účinné dávky se pohybují v rozmezí 1-20 mg. Inhibitory MAO účinky těchto látek významně prodlužují. V souvislosti s těmito látkami nejsou známy případy závažnějších intoxikací nebo úmrtí. V souvislosti s 5-MeO-DMT jsou popsány dva případy užití extrémně vysokých dávek, které u obou jedinců vyvolaly úzkostné stavy (u jednoho přetrvávající po několik let). Mechanismem účinku těchto látek je opět přímé ovlivnění receptorů pro serotonin zejména typu 5-HT2R.

2/3/2 AMT, 5-MeO-AMT

Alfa-metyltryptamin (AMT) a 5-metoxy-alfa-metyltryptamin (5-MeO-AMT) jsou dalšími z halucinogenních látek ze skupiny triptaminů.

AMT bylo vzhledem ke své inhibici MAO studováno v šedesátých letech jako potenciální antidepresivum. V šedesátých letech bylo dokonce v Sovětském svazu dostupné na předpis jako antidepresivum pod názvem Indopan (5 a 10 mg tablety). Obě tyto látky se sporadicky vyskytují na ilegálním trhu, nejčastěji v krystalické formě. 5–MeO-AMT bylo v USA zachyceno distribuované rozpuštěné v zelené želatině a v kostkách cukru, AMT bylo zachyceno i v Evropě.

5-Meo-AMT je účinnější (orálně 2,5–5 mg) než AMT (orálně 15–30 mg, kouřením 10-20 mg). Při perorálním užití mají AMT a 5-MeO-AMT relativně pomalý nástup účinku (1–3 hodiny). Trvání účinků těchto látek se pohybuje mezi 12–18 hodinami.

Jedná se o velmi silná psychedelika; intoxikace bývá charakteristická stimulačními účinky, změněným vnímáním barev a vizuálními halucinacemi. Ve vysokých dávkách mohou tyto látky přivodit velmi nepříjemné a těžké psychedelické prožitky. Mechanismem účinku kromě již zmiňovaného IMAO je pravděpodobně opět i přímé působení na serotoninové receptory.

Mezi nejčastější fyzické nežádoucí účinky patří nausea, průjem a mnohdy velmi silné bolesti hlavy. V souvislosti s AMT a 5-MeO-AMT bylo popsáno několik neověřených případů předávkování s hospitalizací (většinou dávky nad 60 mg perorálně u AMT a nad 10mg 5-MeO-AMT šňupáním), dokonce i tři případy úmrtí po AMT; všechny tyto zprávy přišly roku 2003 z USA (z toho byl jeden potvrzen).

O těchto látkách existuje rovněž velmi omezené množství informací o účincích, farmakologii, toxicitě a tedy i o jejich potenciální nebezpečnosti. O kombinacích opět platí základní pravidla jako u všech ostatních, tedy pravděpodobně kombinace s inhibitory MAO a jinými drogami mohou být velmi nebezpečné. Reakce s Marquisovým činidlem nejsou známy, reakce s ostatními činidly také nejsou popsány.

2/3/3 DIPT, 5-MeO-DIPT

Opět se jedná o halucinogenní látky ze skupiny tryptaminů (diisopropyltryptamin a 5-metoxy-diisopropyltryptamin). DIPT pravděpodobně nemá přílišný potenciál rozšíření, vyvolává totiž pouze zkreslené vnímání sluchových podnětů. Na druhé straně 5-Meo-DIPT je látka, která se na ilegálním trhu opakovaně vyskytla (zejména ve Spojených státech a Kanadě). Ve srovnání s DIPT jde o velmi účinnou psychedelickou látku. Účinná dávka se při perorálním užití pohybuje mezi 6-12 mg, doba účinku je od 4 do 8 hodin. V nižších dávkách vyvolává zvýšené vnímání sluchových vjemů a podle některých zpráv může mít afrodiziakální účinky. Dávky nad 10 mg již mají výrazný psychedelický účinek se zrakovými halucinacemi, údajně podobný účinkům LSD. Dávky nad 25 mg by již mohly způsobit předávkování. Mechanismem účinku je nejspíše opět interakce se serotoninovými receptory.

5-MeO-DIPT se užívá nejčastěji perorálně, ale lze jej užít i šňupáním nebo kouřením. V souvislosti s těmito látkami dosud nebylo popsáno žádné úmrtí; o účincích a rizicích těchto látek existuje pouze velmi málo informací. O kombinacích opět platí základní pravidlo: je pravděpodobné, že kombinace s inhibitory MAO a s jinými drogami jsou potenciálně velmi nebezpečné. S Marquisovým činidlem nedává 5-MeO-DIPT žádnou reakci, reakce s ostatními činidly nejsou popsány.“

Zdroj: PÁLENÍČEK, Tomáš, Pavel KUBŮ a Viktor MRAVČÍK. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, c2004. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-26-9.

Poslat komentář

*