6 Leden

Ostatní syntetické drogy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Existuje celá řada dalších syntetických drog, se kterými je možno se v současné době setkat, a to nejen v prostředí tanečních akcí. Jde zejména látku gamahydroxybutyrát (GHB) známou také jako tzv. „tekutá extáze“. Tato látka má v nižších dávkách mírně euforizující a stimulační účinky, ve vyšších dávkách se jedná o anestetikum. Bývá velmi často zneužívána, a to zejména v kombinaci s jinými drogami a alkoholem. Právě tyto kombinace mohou být velmi nebezpečné.

Dalšími relativně rozšířenými látkami jsou ketamin a na americkém kontinentě i fencyklidin (PCP, Angel Dust). Tyto látky mají v nižších dávkách účinky halucinogenní, ve vyšších dávkách opět účinky anestetické. Ketamin je látkou, která je běžně dostupná jako anestetikum v humánní i veterinární praxi, PCP je registrováno k veterinární anestézii pouze v některých státech.

Za zmínku jistě také stojí nitráty (butylnitrát, propylnitrát, atd.). To jsou látky, které mají výrazné vazodilatační účinky (rozšiřují cévy) a významně tak ovlivňují krevní cirkulaci. Nejčastěji se s nimi setkáme jako s tzv. „poppers“. Poppers jsou prodávány jako afrodiziaka v sexshopech (jako lahvičky naplněné těkavou tekutinou). Inhalací výparů z těchto lahviček lze navodit na krátký okamžik záchvatovité stavy smíchu, hučení v hlavě a mírné euforie. Nebezpečné mohou být zejména v kombinaci se stimulačními drogami a u lidí s preexistujícími chorobami kardiovaskulárního aparátu.“

Zdroj: PÁLENÍČEK, Tomáš, Pavel KUBŮ a Viktor MRAVČÍK. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, c2004. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-26-9.

Poslat komentář

*