19 Červen

Otázka legalizace marihuany ve společnosti

„Ve většině zemí zůstává v roce 2017 držení konopí ilegální; postupný trend ovsem směruje k různé míře dekriminalizace jeho užívání a pěstování; delší dobu dochází také k významnému rozšiřovaní léčebného konopí a jeho výzkumu v medicíně. V České republice se dekriminalizace konopí částečně projevuje přesunem držení a pěstovaní konopí v množství menším než malém z trestního do správního řízení; s tím souvisí také nižší sankce. V tomto článku krátce představíme situaci v Uruguayi, ve které je marihuana legální od roku 2014, a detailněji se budeme v dalších článcích zabývat legalizací konopí v některých státech USA, jejím rozsahem a následky.

Případ Uruguaye

V roce 2014 byla v Uruguayi jako v první zemi světa vyhlášena komplexní legalizace konopí. Kromě užívání zde byl zlegalizován také prodej a pěstování konopí. Každý občan starší 18 let si může v domácnosti vypěstovat až šest rostlin za rok. Zároveň byly státem zřízeny speciální kluby, kde se mohou zájemci sdružovat a pěstovat vetší množství rostlin. Licencovaný prodej poskytují lékárny, které mohou měsíčné vydat až 40 gramu konopí osobě zapsané v celostátním registru. Zákon nestanoví žádnou hranici pro množství drženého konopí.

Nevelká Uruguay patří k relativně bezpečným jihoamerickým zemím (oproti např. Kolumbii nebo Brazílii), i zde se lze ovšem setkat s násilnou drogovou činností zejména organizovaných skupin. Poměrně odvážný krok prezidenta Jose Mujicy, který legalizaci prosadil, lze brát jako zajímavý experiment a v případě pozitivních výsledků (např. snížení související kriminality a získání příjmu ze zdaněná prodeje marihuany) by mohl být inspirací pro reformy dalších jihoamerických států.

Spojené státy americké

V USA je marihuana na federální úrovni ilegální a již několik desetiletí je zaražena mezi tzv. Schedule I drugs, je tedy označena jako vysoce nebezpečná droga bez jakéhokoli lékařského využití (na stejném seznamu je také např. heroin či extáze).

V rámci referend v letech 2012, 2014 a 2016 navzdory tomu občané celkem devíti amerických států postupně odhlasovali legální rekreační užívání marihuany – jako první státy Colorado a Washington, v další vlně Aljaška, Oregon a metropole Washington D.C. Jako poslední se zatím v roce 2016 po listopadovém referendu, konaném současně s volbou prezidenta, připojila Kalifornie (s 39 miliony obyvatel nejlidnatější americky stát), Maine, Massachusetts a Nevada. Léčebné konopí je v současnosti legálně předepisováno ve 29 amerických státech.

Rozsah legalizace v každém z devíti států přibližuje tabulka 3. Přestože se v případě USA striktně řečeno jedná o dekriminalizaci konopí pro rekreační užití, budeme pro zjednodušení používat termín legalizace.

Opačný přístup ke konopí přetrvává na tradičně konzervativnějším americkém Jihu – především na Floridě, v Texasu, Louisianě a Oklahomě – kde má často pres polovina všech ročních zatčení souvislost s konopím (Texas) a tresty za pěstování či přechovávání jakéhokoliv množství konopí mohou být například 5-30 let odnětí svobody (Louisana) nebo 2 roky až doživotí (Oklahoma).“

Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Zuzana. Možnosti a limity postihu za drogové delikty podle nového trestního zákoníku. Brno, 2017. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Poslat komentář

*