10 Březen

Pěstování dle Měsíce

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Jsou jedinci, kteří při svém snažení občanském i soukromém, hmotném i duchovním, a tedy zřejmě i při pěstování marihuany, nespoléhají pouze na svůj rozum, zkušenosti a odbornou radu, ale nepodceňují ani závěry z aktivů některých stran a vlivy hvězd, planet a také Měsíce. Na tomto místě jsou alespoň stručně popsány moc a působení chladného souputníka Země, tak jak ho zachytil ve své práci Stevens. Vliv fází Měsíce na pěstování a sklízení zemědělských plodin byl zkoumán od prehistorických dob. Památky, jako jsou Stonchenge a starověké kalendáře např. v jižní Americe, naznačují, že lidé využívali vlivu Měsíce a planet už před tisíciletími.

Obecně řečeno, pro práce spojené s pěstováním Cannabis je nejvhodnější čas v průběhu růstu Měsíce. Druhá polovina cyklu, při zmenšování Luny, je vhodnější pro sklizňové operace. Je třeba se však vyvarovat dnů, kdy je Měsíc přesně v první či druhé čtvrti (Slunce a Měsíc spolu svírají 90° úhel přivolávající rezistenci a frustraci), a dnů novu a úplňku (kdy obě tělesa jsou v zákrytu, což působí mimořádně silné napětí).

pepomesic2

Veškeré pěstování, roubování, řízkování, klíčení atp. provádíme v první půli cyklu, přičemž nejvhodnější jsou dva či tři dny před úplňkem. Třetí a čtvrtá fáze jsou nejlepší pro sklízení, přesazování, prostřihávání a také k hubení škůdců. Za nejcitlivější, a tedy nejvhodnější okamžik se považují dva až tři dny před dovršením novu. Kořeny rostlin přesazených v této době se pevněji uchytí a sklizená úroda lépe schne, déle vydrží a má menší sklony ke zkažení a plesnivění.

Pokud tedy máte pocit, že váš záhon neprodukuje množství ani kvalitu odpovídající úsilí, které mu věnujete, pohleďte v noci na oblohu, ve kteréže fázi je Měsíc a zda vaše zemědělské aktivity jsou v souladu s jeho tajemnými vlnami.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*