2 Srpen

Pohled na použití konopí aneb od provazů ke skunkům – část 2.

„Jeden z dalších kusů historie, kde má konopí své důležité postavení, je minulost Ameriky, jejíž dějiny jsou již s prvním osídlením Evropany spjaty s pěstováním této rostliny. Jako první ji dovezli na americký kontinent otroci dovážení z Angoly do Brazílie, kteří znali ze svého domova jeho účinky a bylo jim dovoleno pěstovat konopí na polích s cukrovou třtinou a mezi sklizněmi ho kouřit.

V 18. století je konopí bráno jako strategicky důležitá surovina a například v USA, jakožto anglické kolonii, byl každý farmář, který konopí nepěstoval postihován různými sankcemi a pokutami. Pěstováním konopí se zabývali i američtí prezidenti Georgie Washington a Thomas Jefferson. Americká deklarace nezávislosti je také psána na konopném papíru.

Od roku 1800 zažívá kouření konopí a hašiše v Evropě obrovský rozmach. Lidé již nejsou tolik vázáni na křesťanství a s nástupem průmyslové revoluce nastupuje v Evropě také „revoluce konopná“. Jako první se začíná konopí (především však hašiš) ve velkém užívat ve Francii, kam ho i přes Napoleonův zákaz dovezli vojáci z Egypta. V roce 1843 vzniká v Paříži tzv. „Le Club des Hachichins“ čili „klub pojídačů hašiše“ jehož setkání se pravidelně účastnilo mnoho umělců své doby například Gautier, Baudelaire, Delacroix, Verlaine, Rimbaud, Hugo či Balzac. Užívání hašiše se v této době rozmáhá natolik, že se ho v roce 1856 rozhodne anglická vláda zdanit (podobně jako dnes tabák). Jeho produkce i spotřeba prudce roste, až ho v roce 1890, jakožto první v Evropě zakazuje řecké ministerstvo vnitra – pěstováníi užívání konopí, zejména pak hašiše. Již v prvním roce uvalení zákazu se však objevují zprávy o jeho ilegální výrobě a pašování z Turecka.

Stejné názory však zdaleka nezastávají ostatní státy Evropy, například v Anglii ho užívá sama královna Viktorie jako lék proti menstruačním bolestem. Její osobní lékař Sir Russell Reynolds napsal o hašiši že „pokud je čistý a podáván s rozvahou, je jedním z nejcennějších léků, které lidstvo má“. Anglie si nechává v této době také vypracovat zprávu o škodlivosti užívání konopí ve svých koloniích ve Střední Asii, ve které se mimo jiné píše „Nejsou důkazy ani náznaky o duševních nebo morálních poškozeních plynoucích z užívání této drogy. Umírněné užívání nevede k excesům o nic víc, než je tomu v případě užívání alkoholu. Pravidelné, umírněné užívání ganji nebo bhangu má stejné dopady jako umírněné, pravidelné užívání whiskey.“ V této době se do Střední Asie z Indie legálně dováží každý rok 70-80 tun hašiše.

První omezování produkce a konzumace konopí v USA a Anglii začínají až po první světové válce (před válkou museli být potraviny pouze označeny, pokud obsahují alkohol, opiáty, kokain nebo cannabis výstražnými cedulkami). V letech 1915-1926 je v USA postupně zakazováno užívání přípravků obsahujících THC pro jiné než lékařské účely (posledním místem, kde byla v USA konzumace konopí a hašiše legální, byl New York, kde byl zákaz vyhlášen až v roce 1927). V roce 1924 se koná 2. mezinárodní konfederace o opiátech, ve které se hlasovalo, zda je cannabis narkotikum. Anglie se zdržela hlasování a USA opustili jednání ještě před hlasováním, takže byla schválena mezinárodní kontrola produkce a spotřeby ganji. Tato kontrola však nebyla příliš účinná. Kupříkladu hned v roce 1925 si nechává americká armáda zpracovat tzv. „zprávu ze zóny panamského kanálu“, která se zabývá užíváním konopí mezi svými vojáky. Ve zprávě se píše, že nejsou žádné náznaky vzniku závislosti, nebo škodlivosti způsobené užíváním a doporučuje nepodnikat žádné kroky, pouze zabránit prodeji cannabis jako drogy. Ve třicátých letech vzniká také série propagačních filmů Reefer Madness, jež má za účel vystrašit mladou generaci a odradit ji od kouření marihuany (doporučuji ke zhlédnutí na youtube). Do začátku druhé světové války je konopí v USA téměř vymýceno, ale v roce 1942 vyhlašuje americká vláda kampaň „Konopí pro vítězství“, během které štědře dotuje farmáře, kteří pěstují konopí pro potřeby armády. Obdobný program probíhá během války i v Německu.

Po konci války otáčí USA taktiku boje proti marihuaně a z původního předválečného tvrzení, že užíváním se ze člověka stane agresivní paranoik, vyvstala myšlenka, že konopí dělá z lidí mírumilovné pacifisty, což bylo v rozporu se smýšlením tehdejší vlády, neboť v jejich očích to byl chytrý tah Sovětského svazu ochromit bojeschopnost občanů USA a jejich odhodlanost bojovat proti komunismu Marihuana je také uváděna jako vstupní droga pro užívání heroinu, který byl prohlášen za součást komunistických plánů na zničení Ameriky.“

Zdroj: Soft Secrect. 2011. 2011.

Poslat komentář

*