21 Září

Porušování léčebného režimu – zdroj možných komplikací část 1

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Doc. Miovský v úvodu svého vystoupení upozornil, že „drtivou většinu možných nepříznivých reakcí lze očekávat především tam, kde by byl porušován léčebný režim ve smyslu užívání větších dávek, než předepíše lékař. V tomto ohledu lze vyjít ze zkušeností, které známe z léčby některých psychiatrických diagnóz. Při nich dochází ke komplikacím tehdy, když pacienti nedodržují dávky předepsané lékařem a užívají léky ve větším množství“. Dále uvedl, že možné vedlejší respektive nepříznivé účinky léčebného užívání konopí lze rozdělit do tří základních kategorií.

Jednu z nich představují zejména možné akutní psychické komplikace a vliv konopí na kognitivní a exekutivní funkce. Akutní psychické komplikace přicházejí v úvahu při intoxikaci konopnými látkami v případech, kdy se pacient lékem předávkuje. V důsledku toho může dojít např. k rozvoji úzkostného nebo úzkostně panického stavu, kterému se lidově říká „bad trip“, i když tento slangový výraz se někdy používá i pro popis užití drogy nebo stavu, který může vyvolat i jiná droga než konopí. Důležitá však je mnoha výzkumy podložená skutečnost, že výskytu akutních psychických komplikací lze u pacientů účinně předcházet jejich odpovídající edukací. Jinými slovy, pokud je pacient lékařem řádně informován, jaké stavy mu může užívání léku v nadměrné dávce způsobit, v převážné většině případů postupuje podle lékařových instrukcí.

porlecre2

Vliv konopí – zejména u vyššího dávkování – na kognitivní a exekutivní funkce se v rámci akutního působení projevuje zejména ve formě zpomalených reakcí, případně jiných omezení. Pod vlivem tohoto léku pak není možné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat jakýkoli nebezpečný stroj či zařízení. Nejde o nic nového, taková omezení známe i při užívání jiných typů léků.“

Zdroj: RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika: Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře. 1. Praha: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK a VFN, 2010.

Poslat komentář

*