11 Duben

Prevence a vrstevníci a odmítnutí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Snad nejkritičtější období, kdy se člověk může dostat do světa drog, je puberta. Je to náročná etapa v jeho životě nejen pro něj samotného, ale i pro jeho rodiče, kteří by měli zachovat chladný rozum a se svým dítětem jednat jako s rovnocenným partnerem. Mladý člověk hledá své místo ve světě, hledá sám sebe a způsoby, jak se realizovat. Chce být uznáván a chápán. Období puberty je také označováno jako „období vzdoru“, je naprosto přirozeným vývojovým prvkem v životě člověka, jde o období, kdy se člověk snaží osamostatnit. V pubertě je člověk citlivější, reaguje přehnaně, často má sklon zaujímat krajní stanoviska, vše je buď „černé nebo bílé“, víc než kdy jindy mu záleží na určité prestiži, chce být ve společnosti svých přátel uznáván a respektován. To je také jeden z nejčastějších důvodů, proč mladý člověk zkusí svůj první joint. Nemůžeme nařizovat mladému člověku, s kým se má a nemá stýkat. Ale můžeme to ovlivnit nepřímo, výchovou, způsobem života (už od útlého věku vést dítě k nějakému koníčku – sportu, hudbě, apod.), naučit ho, jak kvalitně trávit volný čas.

„Podle jednoho výzkumu, který se u nás prováděl, byla místem prvního setkání dospívajícího s drogou nejčastěji diskotéka. (Nešpor, 2001, str. 41)

13. způsobů jak odmítnout marihuanu

Schopnost umět odmítnout se hodí v mnoha situacích a ovšem i k tomu, aby si člověk udržel abstinenci nebo „zůstal čistý“.

Rozpoznání rizikových situací

Souvisí se zdánlivě nevýznamnými rozhodnutími. Už to, že rozpoznáme nějakou situaci, večírek nebo koncert jako rizikové, je důležité. Můžete se vyhnout, nebo pokud to nejde, se můžete na zvládnutí situace připravit.

Vyhnutí se

Je to prosté: Rizikové situaci, kdyby vám drogu někdo nabízel, se vyhnete. Souvisí to samozřejmě se zdravým životním stylem, aktivitami neslučitelnými s drogami a s vyhýbáním se nevhodné společnosti. Do situace, kdyby vám někdo nabízel, se většinou ani nedostanete. Vyhnete se tak i nepříjemné droze.

Rychlá odmítnutí

Rychlé způsoby odmítání jsou založené na tom, že s lidmi, kteří vás ohrožují, nemá smysl se zaplétat. Nebezpečnou situaci rychle ukončíte. Je to vhodné hlavně tam, kde vám na nabízejícím příliš nezáleží.

Nevidím, neslyším čili ignorování nabídky: Nabízejícího ignorujte. Je jakoby průhledný, nemusíte se na něj ani podívat, jdete pryč.

Odmítnutí gestem: Nejčastěji se bude jednat o zavrtění hlavou nebo odmítavý pohyb rukou.

Prostě říci „ne!“: K základním právům člověka patří určité věci odmítnout a nevysvětlovat. „Ne“ můžete zesílit zavrtěním hlavy a klesající hlasovou intonací.

Zdvořilá odmítnutí

Zdvořilé způsoby odmítání jsou vhodné hlavně u lidí, na kterých vám záleží a s nimiž chcete udržovat dobré vztahy.

Odmítnutí s vysvětlením: Použijete, jestliže chcete tomu, kdo nabízí říci, že odmítáme drogu nebo riziková místa, ale ne jeho osobu.

Nabídnutí lepší možnosti: Nabízíte nějakou lepší možnost, např. místo alkoholu kávu nebo čaj atd.

Převedení řeči jinam: Krátce odmítnete a začnete se bavit o něčem jiném, co by člověka, s kterým se bavíte, mohlo zajímat.

Odmítnutí s odložením: Lidé ho používají poměrně často. Někdy se tím myslí skutečné odložení („Ne dneska to nejde, musím být ve tři na jiném místě.“)

Důrazná odmítnutí

Nejsou zrovna způsobná, použijí se tam, kde není možné odejít.

Porouchaná gramofonová deska: Při tomto způsobu odmítání ani nemusíte poslouchat, co vám druhý říká. Příklad:

„Dej si „trávu“.

„Nechci!“

„Tak si dej a nedělej drahoty“

 „Nechci!“

„Jen to vyzkoušíme“

„Nechci!“

Odmítnutí protiútokem: Namísto omlouvání se a vysvětlování, řeknete druhému, co si o něm myslíte a co se vám na jeho chování nelíbí.

Královská odmítnutí

Jsou zvláště cenná, proto jsou nazvána královskými.

Odmítnutí jednou provždy: Používá se hlavně tehdy, chcete-li předejít tomu, aby vám dotyčný nabízel drogy v budoucnu. Je tedy velmi užitečný u lidí, s nimiž přicházíte často do styku (sousedé, spolužáci, příbuzní apod.)

Příklady:

„Já už neberu.“

„Nechci, neberu, úplně jsem s tím skončil.“

Odmítnutí jako pomoc: Tímto odmítnutím chrání člověk vlastní zdraví i zdraví nabízejícího. Příklad: „Já jsem čistý a ty s tím taky přestaň, dokud je čas.“ (Nešpor, 1995, str. 36)“

Zdroj: WINKLEROVÁ, Barbora. NAŠE SPOLEČNOST A MARIHUANA. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Poslat komentář

*