7 Prosinec

Původ konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Odrůdy konopí Komentáře: 1

„Konopné drogy patří k nejstarším užívaným látkám vyvolávající změny stavů vědomí, historie jejich užívání je velmi dlouhá a doprovází lidstvo po tisíciletí. Znalost účinků konopí a konopných drog byla od pradávna rozšířena po celém světě. Konopí patří k nejstarším plodinám pěstovaným člověk, uvádí se, že tato rostlina je stará 38 milionů let. Nelze přesně určit, kdy se poprvé člověk s konopím setkal, ale předpokládá se, že k tomu došlo už v době neolitu, v mladší době kamenné v souvislosti s počátkem zemědělských aktivit lidí.  Původně konopí pochází ze střední Asie, kde se začalo pěstovat systematicky, odtud ho Číňané dovezli do Indie a později se po obchodních a válečných stezkách rostlina rozšířila do všech kontinentů světa. První písemná zmínka o konopí se objevuje v indické literatuře 800 let př. Kristem. Konopí vystupuje jako důležitá posvátná rostlina, jejíž užívání bylo religiosně zakotveno a sloužilo pro posvátné, léčebné a rituální účely. Konopí patří také k nejstarším hospodářským plodinám vůbec. Tato rostlina byla využívána všestranně na výrobu vláken, následně k výrobě provazů a textilu, ale také papíru, na jídlo a olej. Konopí se napříč kontinenty objevuje pod různými názvy například jako marihuana, ganja, bhang, kif nebo hemp.

V Evropě se konopí vyskytuje od 5. století, uvádí se, že produkty konopí přinesli do Evropy arabové, jejichž fundamentalistické náboženské skupiny byly známé konzumací hašiše jako rekreační drogy. V Evropě se konopí využívalo zejména jako zdroj kvalitních vláken, především v loďařském průmyslu, na výrobu papíru, ale také jako prostředek lidového léčitelství. Konopí je také spojováno s vynálezem knihtisku, kdy první tištěná bible vyšla právě na konopném papíře.

Užívání konopí vždy probíhalo ve vlnách, které postupně opět upadávaly. Na přelomu 19. a 20. století byla konzumace konopných drog zcela běžná i ve vyspělých zemích, ostatně jako i některých jiných drog, a nebyla legislativně nijak ošetřená ani sankciovaná. Například evropská vyšší společnost měla v oblibě konzumaci hašiše, v Americe bylo běžné kouření marihuanových cigaret, které bylo typické pro minoritní skupiny obyvatelstva, také bylo konopí běžnou součástí různých léčivých tinktur a medikamentů. Ovšem s příchodem 20. století období volné konzumace konopných drog a užívání patentních léků s obsahem konopí končí s objevem aspirinu a také s politickým vlivem především západní kultury, kdy se procesem postupného zpřísňování mezinárodních a národních legislativ stalo konopí nelegální drogou. Současný trend užívání konopných drog volně navazuje na poslední velkou vlnu z 60. let 20. století spojenou s hnutím hippies. I přes stále sílící ohlasy volající po legalizaci konopí, zůstává konopí a jeho produkty nelegální drogou. Výjimkou je pěstování technického konopí, prodej konopných léčiv a léčebného konopí na předpis.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Komentáře