13 Listopad

Sexualita uživatelů marihuany

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Dnes se budeme věnovat tomu, kolik sexu uživatelé marihuany potřebují, a jak jsou uživatelé marihuany sexuálně aktivní.

V našem výzkumu naprostá většina (94%) uživatelů marihuany uvedla, že v současné době potřebuje sexuální uspokojení, a že toto uspokojení potřebuje v průměru 22 krát měsíčně. Když jsme data srovnali s daty o běžných českých mužích, zjistili jsme významné rozdíly – mnohem méně českých mužů (70%) z věkově srovnatelného souboru uvedlo, že potřebují sexuální uspokojení a toto uspokojení potřebují také méně často (v průměru 14 krát v měsíci).

Zajímavé jsou proto údaje o sexuální aktivitě uživatelů marihuany. Téměř všichni (97%) uvedli, že jsou v současné době sexuálně aktivní (jakýmkoli způsobem, tedy soulož, masturbace, atd.), a že jsou takto sexuálně aktivní v průměru 23 krát v měsíci. Ve srovnání s českými muži se uživatelé marihuany opět významně liší v obou hodnotách – méně českých mužů (92%) uvedlo, že jsou v současné době sexuálně aktivní, a sexuálně aktivní jsou čeští muži také méně často (v průměru 12 krát v měsíci) než uživatelé marihuany.

Z uvedených údajů je dále zřejmé, že mezi uživateli marihuany jsou 3% mužů, kteří jsou sexuálně aktivní, přestože nepociťují sexuální potřebu. Avšak mezi českými muži je tento poměr ještě mnohem vyšší – 22% českých mužů je sexuálně aktivních, a to přesto, že nepociťují sexuální potřebu. Zdá se tedy, že snížená potřeba sexu nemusí vždy znamenat sníženou sexuální aktivitu, a že čeští muži jsou často sexuálně aktivní, přesto že to nepotřebují.

Z výsledků našeho výzkumu je tedy zajímavé, že mezi uživateli marihuany je výrazně vyšší počet mužů, kteří pociťují potřebu sexuálního uspokojení, než je tomu mezi českými muži. Tento fakt bychom mohli nejpravděpodobněji vysvětlit tím, že marihuana do určité míry působí jako afrodiziakum.

Nicméně jsme dále zjistili, že i před užíváním marihuany potřeboval sexuální uspokojení vysoký počet uživatelů marihuany (94%), a že toto sexuální uspokojení i před užíváním marihuany potřebovali uživatelé marihuany průměrně až 23 krát v měsíci.

Zdá se tedy, že se potřeba sexuálního uspokojení v souvislosti s užíváním marihuany příliš nemění. Napadlo nás proto, že uživatelé marihuany mohli mít od počátku sexuálního života stejnou potřebu sexuálního uspokojení jako čeští muži, avšak díky afrodiziakálním účinkům marihuany u nich potřeba sexuálního uspokojení s věkem nezačala klesat. Avšak z údajů výzkumu české populace, který v roce 2008 provedli prof. Weiss a doc. Zvěřina jsme zjistili, že čeští muži ve věku od 16-20 let pociťují sexuální potřebu v přibližně 75%, ve věku 21-30 let v 74% a ve věku 31-40 let také přibližně v 74%. Z čehož vyplývá, že uživatelé marihuany (se svými 94%), pociťují již od počátku sexuálního života v mnohem větší míře potřebu sexuálního uspokojení, než je tomu mezi českými muži, a to pravděpodobně nezávisle na užívání marihuany.“

Zdroj: Soft Secret. Nizozemí: Discover Publisher BV Nizozemí, 2011, 2011(2).

Poslat komentář

*