14 Září

Stav využití konopí a kanabinoidů v Medicíně v ČR

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„V roce 2012 udávalo v České republice alespoň jednu zkušenost s užitím konopí 28 % obyvatel ve věku mezi 15 a 64 lety. Užití konopných látek pro léčebné účely uvedlo celkem 16,5 % dotázaných (15,8 % mužů a 17,1 % žen), v posledním roce pak 10,7 % dotázaných (10,4 % mužů a 11,0 % žen). Je třeba zdůraznit, že 13 % českých obyvatel — tedy téměř polovina těch, kteří mají s konopím zkušenost — užila konopí s cílem zlepšit svůj zdravotní stav a psychotropní účinek konopí považovala za nežádoucí.

Jinými slovy: v ČR existuje přibližně 950 tisíc lidí ve věku mezi 15 a 64 lety, kteří použili nebo používají konopí pouze a výhradně s cílem zlepšit svůj zdravotní stav.

Zároveň léčebné konopí v ČR lege artis — tedy z lékařské indikace a pod dohledem lékaře — využívá nebo využilo něco málo přes sto pacientů, tedy přibližně 0,001 % obyvatel; na stránkách Státní agentury pro konopí pro léčebné použití nechalo své kontakty zveřejnit 16 lékařů, kteří s tímto léčivem pracují, a podle neoficiálních informací jich je v ČR kolem 25; podle současných zákonných a podzákonných norem je k tomu svou odborností oprávněno přibližně 15 000 lékařů a lékařek, pracujících v ČR.

Tato dvě srovnání — (i) zájem nemocných o využití léčby konopím pro jejich potíže vs. počet těch, jimž je taková péče poskytnuta lege artis, a (ii) počet lékařů, oprávněných poskytovat léčbu s využitém léčebného konopí vs. počet těch, kteří tak skutečně činí, přesvědčivě prokazuje, že naše lékařská obec v dané oblasti selhává naplnit pacientskou poptávku v nasazení léčiva o minimální nebezpečnosti a prokázané efektivitě — a nejde přitom o oblast typu. „čínské medicíny“, „homeopatie“ ani jiných pochybných léčitelských metod, jejichž účinnost nebyla v průběhu dekád prokázána žádnou z metod, vyžadovaných medicínou založenou na důkazech; jak dokazuje i tento přehled a řada materiálů ve vysoce prestižních periodicích a monografiích, léčebný účinek konopí a přípravků z něj je pro řadu široce rozšířených příznaků vážných onemocnění, vysoce prevalentních v ČR, zcela nesporný.

Podrobný rozbor, proč Česká republika nedokázala od dubna 2013, kdy byla léčba konopím pro léčebné účely zlegalizována, využít relativně příznivé legislativní prostředí a alespoň se počtem lege artis indikovaných pacientů přiblížit k vyspělým zemím, kde je tato léčba rovněž zavedena a které mají srovnatelný nebo příznivější demografický a veřejnozdravotní profil, je mimo záběr a rozsah tohoto článku. Že na vině není nedostatečný zájem pacientů ani nevhodnost léčby pro v ČR nejrozšířenější onemocnění, resp. jejich příznaky, je ale nepopiratelné.“

Zdroj: CANNABIS HEALTH INDEX [online]. Copyright © 2013, 2015 by Uwe Blesching. Uwe Blesching: Uwe Blesching, 2013 [cit. 2021-9-15]. ISBN 978-80-7511-418-1. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiLycu7yYHzAhV5hP0HHbJTABsQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fdwn.alza.cz%2Febook%2Fnahled%2Fpdf%2FEK28605&usg=AOvVaw0VL0VAwSstpwJeVPc-ztyj

Poslat komentář

*