11 Září

Užívání marihuany mladistvými část 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Povolání rodičů u respondentů

Povolání rodičů respondentů jsem zkoumala pomocí otevřené otázky, kde dotazování vyplňovali, jaké zaměstnaní mají jejich rodiče. Otázku jsem zvolila proto, abych se dozvěděla, v jaké sociální vrstvě se rodina přibližně nachází. Tato otázka byla vybrána jako doplnění k základním údajům o respondentovi. Výzkum by bylo však nutné prohloubit. Zpracovala jsem tabulku, která zobrazuje, jaké odpovědi respondenti v dotazníku vyplnili.

Z dotazníku vyplynulo, že nejvíce respondentů pochází z rodin s nízkým platovým ohodnocením (30 respondentů). Téměř stejné množství (28 respondentů) bylo z rodin s průměrným platovým ohodnocením. Ukázalo se, že respondenti z rodin s vysokým platovým ohodnocením, dostávali nejvyšší kapesné a tyto rodiče nezajímalo, za co jejich děti peníze utrácejí. Hlouběji se zabývat touto otázkou by bylo jistě zajímavé a pravděpodobně by výsledky zkoumání byly přínosné.

Podezření a zjištění rodičů o užívání marihuany mladistvým

Při podezření rodičů, že jejich dítě užívá marihuanu, je důležité, aby s touto skutečností pracovali. Spousta rodičů se stydí za to, že jejich dítě užívá návykovou látku a nechtějí, aby se tuto skutečnost dozvědělo jejich okolí. Proto tuto skutečnost zakrývají, či bagatelizují. Tuto situaci lze s úspěchem řešit, pokud jsou rodiče schopni s tímto problémem pracovat, buď sami anebo s pomocí.

Signály, které jsou specifické pro to, že dítě kouří:

– Tělesné známky – zarudlé oči, malé nebo rozšířené zornice, pach z dechu, z kůže či oblečení, zhoršení akné, únava

– Psychické signály – agresivita, propady nálady, euforie, apatie, lhavost, nespavost a jindy výrazná spavost

V knize Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví je doporučeno, jak se zachovat, pokud rodiče zjistí, že jejich dítě užívá návykovou látku. Měli by v první řadě zachovat klid, nekřičet a nepropadat zbytečné panice. Důležité je shromáždit důkazy, aby nebylo konfrontováno nevinné dítě. Pokud se důkazy prokážou, tak svolat rodinnou radu. Je velmi vhodné řešit problémy jako rodina a s dítětem hovořit klidně, rozvážně a vysvětlit mu, proč se domníváme, že užívá marihuanu. Reakce téměř každého dítěte je odmítání podezření, kdy rodiče musí zůstat pevní a trvat si na tom, že jsou si svým podezřením jistí. Chápavý tón řeči výrazně zvýší šance na získání doznání dítěte a určitě vynechat otázku proč, ale soustředit se na budoucnost. Pokud dítě odmítá připustit drogy, mají rodiče právo provést test na drogy. Testy lze koupit v lékárně, pokud ho dítě odmítá, mělo by se tak rovnat přiznaní užívání drog. Důležité je, aby se rodiče vzdělali, jaké účinky má návyková látka a jaké jsou příznaky jejího užívání. Dítěti rodiče musí vysvětlit důvody, proč je výhodnější nebrat drogy, zastrašování u dospívajících nefunguje.

Rodiče, kteří již mají potvrzené doznaní od svého dítěte, že požívá marihuanu, by se měli nejdříve poradit mezi sebou nebo s někým, kdo je dítěti blízký, jak problém řešit. Popřípadě využít služeb odborníka. Je velmi důležité, aby dítě vidělo, že mají rodiče mezi sebou stejný názor na věc. Vysvětlit dítěti, že užívání drog je naprosto nepřístupné, že mu věří, že přestane. Je zde velmi důležitá komunikace a ukázání, že dítě je pro rodiče opravdu důležité i přesto, že se nyní dopustilo chyby.“

Zdroj: KOTŠMÍDOVÁ, Kateřina. Finanční zdroje na nákup marihuany u mladistvých uživatelů. České Budějovice, 2017. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TEOLOGICKÁ FAKULTA, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce. Vedoucí práce Mgr. Monika Flídrová.

Poslat komentář

*