13 Leden

Varování a informace pro uživatele tanečních drog – část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Nejbezpečnější a nejmoudřejší je neužívat žádné – tedy ani „taneční“ drogy. Pokud ale někdo užije syntetickou drogu, měl by za účelem minimalizace rizik dbát následujících doporučení:

– Doplňujte tekutiny a minerály. Doporučené množství je půl litru vody za každou hodinu tance. Doporučuje se pití minerálek či ovocných šťáv.

– Odpočívejte. Největším akutním rizikem po užití syntetických drog je tělesné přehřátí. Nezapomeňte sledovat svou teplotu (Nepotím se víc než obvykle? Není mi příliš horko?). Dopřejte si trochu odpočinku po každém delším tanci.

– Zůstávejte s přáteli. Bude-li někomu špatně, mohou mu přátelé poskytnout pomoc nebo zajistit pomoc zdravotníka.

– Nemixujte ilegální drogy s alkoholem. Mixování nelegálních drog s alkoholem může způsobit nepředpokládané a často negativní účinky. Konzumace většího množství alkoholu po požití syntetických drog zvyšuje riziko přehřátí a nadměrné ztráty tekutin (dehydratace). Zejména nikdy nemixujte GHB ani GABA s alkoholem. Jedná se o potenciálně smrtelnou kombinaci.

– Nemixujte různé ilegální drogy ani různé tablety extáze navzájem. Různé syntetické drogy a druhy pilulek mohou obsahovat různé látky, jejichž kombinace může být i smrtelná.

– Nezvyšujte dávku. Jedna tableta extáze často obsahuje dostatek účinných látek pro jednu probdělou noc. Zvyšováním požitého množství se nezvyšuje míra žádoucích účinků, ale pouze míra rizika vzniku účinků nežádoucích. Když požitá substance nezačne působit jako obvykle, může to znamenat, že neobsahuje žádnou účinnou látku. Stejně tak to ale může znamenat, že obsahuje zvláště nebezpečnou syntetickou drogu (např. PMA), která účinkuje s odstupem až 4 hodin po požití a může mít fatální účinky i v dávce obsažené v jedné pilulce. Požitím každé další tablety se podstatně zvyšuje riziko předávkování, které může vést až ke smrti.

– Vyhněte se špatnému výletu („bad trip“). Bad trip začíná ve chvíli, kdy se příjemný pocit vyvolaný drogou změní v opak, v nepříjemnou a někdy až děsivou paranoidní úzkost. Tento stav může vyvolat jakákoliv droga; nejčastěji se nicméně vyskytuje po požití drog halucinogenních, které silně ovlivňují vnímání a myšlení (LSD, lysohlávky či ketamin), setkáváme se s ním však i po užití amfetaminů, kokainu, marihuany či hašiše, extáze nebo i alkoholu. Bad trip nevzniká bezdůvodně. Většinou je vyvolán v důsledku jedné či několika následujících příčin:

– Špatná nálada nebo rozčilení před požitím drogy.

– Nástup či průběh působení drogy na stresujícím nebo neznámém místě.

– Snaha bránit se účinku drogy.

– Problémy mezi konzumentem drogy a lidmi v jeho okolí (kteří užili či neužili drogu).

– Požití většího množství drogy než obvykle.

– Vyvolání obtížných myšlenek nebo vzpomínek.“

Zdroj: PÁLENÍČEK, Tomáš, Pavel KUBŮ a Viktor MRAVČÍK. Nové syntetické drogy: charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR, c2004. Monografie (Úřad vlády České republiky). ISBN 80-86734-26-9.

Poslat komentář

*