7 Únor

Větrání pěstební místnosti

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Řádné větrání je velmi důležité. Čím více rostlin v místnosti je, tím většího významu ventilace nabývá. Rostliny dýchají listy a jimi se také zbavují jedovatých zplodin. Pokud se neudržuje dostatečné větrání, průduchy se zahltí a listy po čase hynou. Pohyb čerstvého vzduchu usnadňuje odpařování metabolických zbytků rostlina muže dýchat a zůstává zdravá.

V malé komoře, v níž se nachází pouze několik rostlin, se obvykle dosáhne účinného provětrání pouhým otevíráním dveří při běžné obhlídce. Ačkoliv lze pěstovat zdravě vyhlížející rostliny i v uboze ventilovaných místnostech, jistě by byly větší a zdravější, kdyby jim byl poskytován čerstvý vzduch.

Někdy je obtížné dosáhnout v pěstební místnosti potřebného provětrání, protože tato utajená komůrka je ukryta kdesi ve sklepě či na půdě. Pak postačí k vyvolání náležitého pohybu vzduchu obyčejný stolní větrák. I takto lze stimulovat rostliny k zdravějším u růstu a vývinu pevnějšího stonku. Právě při domácím pěstování se často stává, že stonky nejsou dostatečně silné a stabilní, jelikož se nemusí vyrovnávat s vlivy vnějšího prostředí, hlavně s větrem a deštěm. Do určité míry je to ale výhodou, protože rostlina vynakládá více své energie na produkci listů a cannabinoidů místo na vývoj stonku.

vepemi2

Molekula oxidu uhličítého

Zajímavý je názor, že pokud trávíte se svými rostlinami mnoho času, porostou lépe. Využijí totiž oxid uhličitý (C02), který vydechujete, k fotosyntetickým reakcím. Podklady se opírají o výzkumy, podle nichž v posledních letech rostlinní fyziologové zjistili, že jako mimořádný stimul růstu rostlin působí zvýšený obsah oxidu uhličitého v ovzduší. Výzkum nadále pokračuje, ale již nyní lze říci, že některé pokusy při domácím pěstování zeleniny ukazují dvojnásobnou rychlost růstu i velikosti listů při zvyšovaném podílu C02 v atmosféře. Údajně dle jistého etablovaného nejmenovaného botanika byla okurka „jedlá“ již po šesti týdnech od naklíčení, když byla atmosféra prostředí pěstební místnosti průběžně obohacována C02. Vědec Stevens, jenž se použití oxidu uhličitého při pěstování marihuany vehementně zastává, hovoří dále o porovnání obrázků rostlin pěstovaných v prostředí se zvýšeným obsahem C02 a bez něj, jinak za stejných podmínek. Jsou z nich prý patrné rozdíly až neuvěřitelné. Ty v upravené atmosféře měly až čtyřnásobný počet listů a kvetly už v době, kdy ty druhé byly ještě malými sazenicemi.

Kdo si chce tuto metodu ověřit ve vlastní praxi, má několik možností, jak zvýšit obsah oxidu uhličitého v prostředí. (Obohacování atmosféry vlastním dechem asi nebude příliš produktivní.) Nejjednodušší je zřejmě nechat v místnosti roztát suchý led. V menších prostorách bude stačit několik sifonových bombiček. Jistě je možné si pořídit láhev se stlačeným plynem, jak je popsáno v zahraničních pramenech. Plyn se přidává ve dne. Na noc jeho hladinu snížíme. Zvýšený obsah C02 by měl činit zhruba 5 %. Při jeho používání je ovšem nezbytné, abychom byli velmi opatrní, aby nedošlo ke smrtelnému úrazu zadušením při práci v prostředí s příliš vysokým obsahem plynu ve vzduchu!“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*