20 Červenec

Vliv marihuany na jedince část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Vliv marihuany na jedince úzce souvisí se způsobem intoxikace, množstvím THC v látce a s odolností organismu jedince, jinak se vliv projeví u člověka, který je pravidelným konzumentem konopných drog a jinak u člověka, který se s THC setkává poprvé či v méně pravidelných intervalech. Vliv lze rozdělit do 2 rovin – roviny somatické (tělesné) a roviny psychické. Projevy v somatické rovině se projeví prakticky u všech jedinců stejným způsobem – zarudnutí očí, které může být vesměs individuální záležitostí (u jedinců s nedostatkem pigmentu „albínů“ má rychlejší a více zřetelnější projev než u zbytku populace. Dále zvýšená chuť k jídlu („zelený hlad“), který se prakticky dostavuje po jakémkoliv požití THC a je způsobem aktivací chuťových buněk. Jedinec pod vlivem THC má neřízenou chuť k jídlu a dokáže zkonzumovat jídlo všech chutí. Další somatické projevy jsou zřejmé jen v úzké skupině konzumentů a jsou velice individuální záležitostí a z našeho pohledu, kde zkoumáme vliv z dlouhodobého hlediska, jsou nepodstatné. Z psychologických projevů intoxikace je nejvíce zřejmý pocit radosti, který je provázen smíchem a volností celého organismu intoxikovaného jedince. Způsob psychologických projevů se individuálně mění s výší THC a dobou konzumace.

vlmarjed2

Návykovost marihuany

THC jako alkaloid obsažený v marihuaně není pro organismus návykovou látku a proto na marihuanu neexistuje a doposavad nebyl prokázán tělesný návyk. Tělesné projevy jsou ale dokázány u jedinců, kteří se podrobili detoxikaci (průjem) a odeznívají v průběhu pár týdnu v závislosti na množství a délce konzumace. Psychický návyk je prokázán a je způsoben vlivem THC na mozek a synapse v něm. Při dlouhodobém a poměrně vysokém konzumování marihuany se při nedostatku projevuje stav psychického vyčerpání, podrážděnosti a jistá forma prokrastinace. Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví. Na bližší souvislost na spojení s užíváním marihuany nebylo prozatím provedeno dostatečně výzkumů, aby se potvrdila.

Způsoby intoxikace

Intoxikace THC může probíhat více způsoby – inhalací, jídlem a ve výjimečných případech injekčně. Nejčastější je inhalací. Nejběžnější způsob je ubalením „jointu, špěka, bréca„, kde je marihuana ve směsi s tabákem v papírku (v případě bluntu v tabákovém listu). Tento způsob kouření je skupinový, protože množství marihuany v jointu je dostatečný k intoxikaci více lidí. Pro individuální konzumaci THC v malém množství jsou určené bongy či šlukovky, kam se vejde menší množství marihuany. V případě kouření hašiše či hašišového oleje jsou primárné využívány výše zmíněné šlukovky atp. Další z možností intoxikace je perorálně a to formou pečiva či mléka. THC je rozpustný ve vyšších mastných kyselinách z čeho plyne rozlišné využití v tomto směru. Ve výjimečných případech je možná intravenosní aplikace.

vlmarjed3

Okamžité projevy při intoxikaci

Okamžité projevy při intoxikaci jsou přímo závislé na způsobu intoxikace a na množství THC obsažené v marihuaně. Při inhalaci dochází ke spálení cca 70% účinné látky (výjimku tvoří tzv. vaporizace, kde dochází k uvolňování THC pomocí teplého vzduchu) a intoxikace nastupuje v průběhu několika sekund a trvají 1-3 hodiny (záleží na kvalitě marihuany a obsahu THC). Akutní intoxikace je projevena zarudnutím očí, narušením schopnosti koncentrace, zvýšená chuť k jídlu a sucho v ústech. Intoxikace užitím v jídle má delší průběh. Nástup stavu přichází do 1 hodiny po konzumaci a trvá 6-12 hodin podle koncentrace THC. Intoxikace je intenzivnější než při inhalaci a z uživatelského pohledu je „drsnější“. Intoxikace způsobí nemožnost cokoliv dělat, ochabnutí celého těla, a ještě větší chuť k jídlu než v případě inhalace.“

Zdroj: MAREK, Jan. Marihuana a vliv na psychiku z pohledu dlouhodobého užívání. Brno, 2015. Seminární práce.

Poslat komentář

*