7 Duben

Výběr semen

Autor: admin Kategorie: aktuality, Odrůdy konopí, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Pěstitel se při výběru semen řídí poskytnutými informacemi o původu materiálu nebo na základě své zkušenosti s trávou, z níž semena pocházejí. Kvalita semen nemá žádnou spojitost s exotičností jména původu. I v Indii či Brazílií se pěstuje konopí na vlákno a bohužel, druhy rostliny vhodné na vlákno či olej bývají jako droga bezcenné. Nicméně nejkvalitnější odrůdy se vyvinuly právě v oblasti rovníku. Zda příčinou byly podmínky prostředí či cílená kultivace, známo není. Dnes se však kvalitní odrůdy již rozšířily prakticky všude.

Také barva výsledné produkce, z níž semena lze vytřídit, nenaznačuje nic o její kvalitě, potenci a účincích kuřiva. Téměř vždy bývá marihuana zelená, svrchu jsou listy tmavší, spodní strana je světleji zeleně zbarvená. Na některých odrůdách, resp. kultivarech, se objevuje červená (stopky listů, stvol). Příležitostně červenají dokonce listy – v závěrečném stadiu růstu. Tráva označovaná jako červená získává většinou svou barvu z blizen samičích květů, které mohou měnit barvu z bílé na rezavou či červenou a způsobit zřetelně červenavé zabarvení marihuanových kvítků. Zlatá a hnědá barva některé trávy je zapříčiněna podmínkami, za kterých byla sklizena, zda byla čerstvá, zdravá (a tudíž zelená), nebo již usychající. Za tepla zelená barva mizí a tráva získává typickou hnědou a zlatou. Značný vliv na barvu má způsob sklízení, sušení a uložení. Je-li v trávě ponecháno příliš mnoho vlhkosti, dochází k jejímu mikrobiálnímu rozkladu, taková špatná tráva je cítit po plísni a zatuchle. Orientovat se při výběru semen podle barvy marihuany, ze které pocházejí, tedy může být poněkud zavádějící.

Rovněž další senzorické vlastnosti Cannabis, její chuť a vůně – jemnost, sladkost, či naopak štiplavost, drsnost – jsou z valné míry závislé více na tom, kdy byla sklízena a jak s ní bylo zacházeno, než na odrůdě či vnějších podmínkách. U čerstvě utržených rostlin lze zjistit mezi odrůdami a kultivary jen malé rozdíly ve vůni. Prostředí jistě svůj vliv na buket má, nicméně u běžné produkce není vhodné se nechat příliš ovlivnit vnějšími znaky rostliny, nýbrž doporučuje se vybírat semena ze skutečně nejpotentnější, trávy a to na základě zkušenosti nebo i analytických měření, přičemž posledně jmenovaná možnost je sice ideální, ale běžně nereálná. Katalogy specializovaných firem, nabízejí široký sortiment semen pod nejrůznějšími exotickými a poetickými jmény (Severní světla, Africká královna, Stříbrná perla, Časné děvče a nesčetně dalších). Zákazník je seznámen se základními, podstatnými údaji o původu, době květu, výšce rostliny, výtažku marihuany aj. Např. u položky Shiva Shanti I se zájemce dozví, že se jedná o kultivar vhodný k pěstování pod umělým osvětlením, je afghánského původu, s výrazným, pronikavým indickým aroma a vynikající chutí. Dosahuje vysokých výnosů marihuany (až 125 g z rostliny). Kvete do padesáti pěti dnů, dosahuje výšky 150 cm a pro své vlastnosti patří k nejoblíbenějším z nabídky firmy atd. Protože však stejně jako v celém semenářském sortimentu, se na toto zboží neposkytuje záruka, méně zkušený pěstitel může být v závěru sezony postaven před rozpor, zda technologii pěstování neprovedl správně nebo podklady firmy nebyly zcela akurátní.

Semena pocházející z různé „trávy“ srovnatelné potence mohou produkovat rostliny účinků rozdílných. Je to proto, že produkce ze semen původem z Havaje, Thajska a případně i z některých mexických zdrojů je pěstována s péčí a sklízena zhruba ve špičkové síle. Dobře je rovněž zpracována a relativně čerstvá používána. Takový materiál potom představuje optimální potenci. Semena z takové trávy mohou produkovat trávu zhruba téže kvality, případně jen mírně horší, vzhledem k poněkud odlišným pěstebním podmínkám. Naproti tomu např. kolumbijská produkce nebývá sklízena v nejvyšší síle. Rovněž špatné ošetřování a balení vede ke ztrátě účinků. Podstatné množství aktivních cannabinoidů (20 % a více) se převede na méně účinné (CBN), popř. až na zcela neúčinné složky (polymery, pryskyřice, oleje). Doma vypěstovaná produkce z takového materiálu může pak dosahovat výrazně vyšších účinků než originál, jednoduše protože je čerstvá a byla jí věnována náležitá péče při sklizni v okamžiku maximálního obsahu THC.

vybsem2

Při výběru semen je třeba zvážit určitá zobecnění. Kultivary mexického, jamajského, amerického a havajského původu mají rychlý vývoj a je šance na plnou zralost během kratší doby. Kolumbijské, africké či jihoasijské odrůdy mají obvykle vývoj delší. Pěstování doma není omezeno pěstební sezonou, proto není třeba přihlížet k době vývoje.

I v materiálu, jenž obsahuje minimálně semen, se vždy najde několik životaschopných semínek. Obvykle ale obsahuje marihuana semen daleko více, hmotnostně to může být až 50 %. Vybírají se semena, jež jsou vyvinutá, se správným tvarem a vybarvená. Barva semen je žlutohnědá přes tmavě hnědou a od světle šedé po téměř černou. Někdy jsou semena vzorována hnědými nebo černými skvrnami, mřížkou nebo linkami na světlejším poli. Zelená čí bělavá semena jsou obvykle nedozrálá. Budou klíčit liknavě, pokud vůbec. Čerstvá mají voskový lesk a tvrdou, neporušenou slupku. U lesklých, velmi tmavě hnědých nebo až černých semen může jejich vzhled souviset s tím, že obsah je zkvašený. Bývají uvnitř dutá nebo je obsah prašný, tlakem prstů se snadno drtí. Odřená, poškozená, pomačkaná semena nejsou životaschopná.

Čerstvá, vyzrálá semena Cannabis mají vysokou hodnotu klíčivosti. Běžné je, že ze semínek vzejde 90 % i více. Někdy je vhodné si tento poměr určit. Mezi mokré papírové ubrousky nebo ručníky, zadržující vlhkost, se vloží vzorek semen. Živá semínka vyklíčí během několika dní. Z vypočteného poměru vyklíčených semen (do jednoho, nejdéle dvou týdnů) lze odhadnout klíčivost semen. Na jejím základě se pěstitel orientuje v kvalitě semenného materiálu, který hodlá zasadit.

Vitalita semen s časem výrazně klesá. Pokud zůstanou v půdě, klesne jejich klíčivost příští rok na 40 %. Především různé houby (plísně) jsou příčinou jejich zničení. Jsou-li však přechovávány v chladu a suchu ve vzduchotěsné nádobě, zůstávají životaschopná podstatně déle. Chladnička je ideální pro uskladnění semen. Takto přechovávána, dosahují i po dvou letech vysoké vitality i klíčivosti. Zkušenost však říká, že semena starší tří let se již nedoporučuje používat. Každý prozíravý pěstitel si z vyzkoušené silné šarže odloží stranou nejlepší semena s předpokladem, že je v následující sezoně použije. Účelem je používat ta nejlepší semena, jež lze sehnat, což představuje provádění výběru z co nejvíce zdrojů.

Jak již bylo mnohokrát naznačeno, kvalita pěstované trávy je určena především genetickým kódem uloženým v zárodku semene. Znamená to, že vybraná semena disponují jistou potenciální kvalitou, ať už s nimi pěstitel udělá cokoliv. Nelze vypěstovat plodné jedince z konopí se slabými dispozicemi. Pokud dáte rostlinám nejlepší možnou půdu a růstové podmínky, dosáhnou své nejvyšší možné potence. Nedostatečné podmínky mohou vést k ubohé úrodě Cannabis bez ohledu na velmi dobrou jakost semen. Nejlepší semena pocházejí z jihovýchodní Asie. Rostou rychleji a jsou často přirozeně polyploidní.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*