22 Březen

Vztah mezi pěstováním, držením a nakládáním

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jelikož jsme si vědomi toho, že je tato problematika značně složitá, dovolíme si ji trochu zjednodušeně vysvětlit na příkladu. Pokud pan A. pěstuje jednu rostlinu konopí pro vlastní potřebu, dopouští se přestupkového jednání podle § 285 trestního zákoníku (TZ), jelikož jeho jednání nedosahuje dostatečné společenské škodlivosti, aby naplňovalo materiální znaky trestného činu. Pokud ovšem pěstuje pro vlastní potřebu deset rostlin, již se dopouští trestněprávního jednání nedovolené pěstování podle § 285 TZ. Pokud by i pouhou jednu rostlinu pěstoval pro jiného nebo za účelem distribuce, dopouští se již trestněprávního jednání „opatření jinému nebo přechovávání pro jiného“ podle § 283 TZ a to ve stádiu pokusu. Pokud tuto rostlinu přenechá panu B., který ji od pana A. získá za účelem získání marihuany nebo hašiše, dopouští se pan B. trestně právního jednání výroby omamné a psychotropní látky (OPL) podle § 283 TZ, a to také ve stádiu pokusu.

2016-08-26_182505

Pokud si ale pan A. rostlinu nechá, sklidí ji a usuší, dopouští se tak výroby OPL podle § 283 (a to i pokud tak činí pro vlastní spotřebu). Pokud výsledný produkt (marihuanu), v množství například padesát gramů, prodá panu B., dopouští se tak trestného činu prodeje OPL podle §283 TZ. Pan B. se pak může dopouštět buď trestného činu držení podle § 284 TZ, pokud marihuanu přechovává pro vlastní potřebu, nebo trestného činu podle § 283 TZ spočívajícího v tom, že jinému opatří nebo pro jiného přechovává, pokud hodlá marihuanu dále distribuovat.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*