11 Září

Zájem o léčebné využití konopí vzrůstá

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„„Konopí jako lék, prochází celou historií lidstva a problém, proč dnes není standardně uznávaným lékem je v tom, že to několik tisíc let fungovalo na ústně předávaných zkušenostech, ovšem bez vědeckého podložení. Tenkrát se nedělala věda jako dnes, kdy chceme mít vše vědecky podloženo, fungovalo to i bez toho, ale asi před sedmdesáti lety se konopí stalo zakázanou látkou, a tím pádem bylo její léčebné užívání zastaveno. A když asi před pětatřiceti lety v Americe zkoušeli konopí a viděli, že by to mohlo pozitivně působit na rakovinu, tak to bylo smeteno ze stolu a dále se o tom nehovořilo. Takže, i když dnes – na základě vědecky podložených dat – hovoříme o tom, že se konopí užívá hlavně v paliativní léčbě, můžeme říci, že má určitě i léčebné účinky, že může nejen léčit symptomy, ale léčit a vyléčit i nemoci. Ovšem vědecky podložené doklady o tom do dnešní doby nemáme proto, že konopí bylo zakázané. Až v současné době se výzkum opět rozjíždí, takže v posledních letech je k dispozici stále více a více důkazů. V dnešní době existuje ve světě o konopí zhruba třicet tisíc vědeckých prací. Takže lze říci, že je v současnosti konopí velice studováno.“

zajoleckon2

Co se týče pokusů na zvířatech, už existují důkazy, že konopí dokáže vyléčit třeba i rakovinu. Ale co se týče léčby člověka, je toto ještě třeba prokázat standardními klinickými studiemi. „Musíme našemu poznání položit vědecký základ, abychom mohli říci, že když dáme pacientům takové a takové množství látky v takové a takové koncentraci, že jim může pomoci tak a tak. To je něco, co zatím v případech léčby různých nemocí, u nichž pokusy na zvířatech naznačují slibné výsledky, v léčbě lidí prostě ještě říct neumíme.““

Zdroj: RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika: Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře. 1. Praha: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK a VFN, 2010.

Poslat komentář

*