3 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Harm Reduction, tak jak je tento pojem chápán ve vztahu k užívání drog, je mezinárodní trend, který vznikl jako odpověď na vysoký nárůst HIV/AIDS v osmdesátých letech minulého století. Prvními evropskými zeměmi, které začaly model HR…

Detail článku
27 Květen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Základní charakteristikou tohoto pohledu na drogovou závislost je pragmatičnost. Místo toho, aby usiloval o absolutní eliminaci drog a jejich užívání, které je podle historické zkušenosti neodstranitelné, snaží se s ním pracovat tak, aby negativní důsledky…

Detail článku
20 Květen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Přístup „Harm Reduction“ provází lidskou společnost od jejích počátků, i když definován byl až v 80. letech 20. století v souvislosti s drogovou problematikou (konkrétněji – s novým přístupem k uživatelům drog). V historii najdeme…

Detail článku

„Jako u všech psychotropních látek, i tady je třeba zdůraznit, že dále popsané účinky konopných drog patří mezi nejčastější, jejich výčet ale nemůže být úplný. Nelze totiž nikdy s naprostou jistotou říci, jak bude intoxikace…

Detail článku

„Na černém trhu se vyskytují a jsou zneužívány dvě základní formy drogy: marihuana (tráva, zelí, maruška apod.) a hašiš (haš, čokoláda apod.). Marihuana „Marihuana“ představuje název pro sušené květenství a horní lístky ze samičí rostliny…

Detail článku