17 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Principy HR se uplatňují především ve službách poskytovaných uživatelům drog a podnítily vznik nízkoprahových zařízení, výměnných programů a substitučních programů. Velkou úlohu začal hrát princip HR s nástupem epidemie HIV/AIDS na počátku 80. let minulého století….

Detail článku

„Harm Reduction je alternativou k tradičním a jednostranným modelům užívání drog a závislosti. Harm Reduction má své filozofické kořeny v pragmatismu veřejného zdraví a nabízí alternativu jak k morálnímu modelu užívání drog a k tradičnímu modelu závislosti jako…

Detail článku
3 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Harm Reduction, tak jak je tento pojem chápán ve vztahu k užívání drog, je mezinárodní trend, který vznikl jako odpověď na vysoký nárůst HIV/AIDS v osmdesátých letech minulého století. Prvními evropskými zeměmi, které začaly model HR…

Detail článku
27 Květen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Základní charakteristikou tohoto pohledu na drogovou závislost je pragmatičnost. Místo toho, aby usiloval o absolutní eliminaci drog a jejich užívání, které je podle historické zkušenosti neodstranitelné, snaží se s ním pracovat tak, aby negativní důsledky…

Detail článku
20 Květen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Přístup „Harm Reduction“ provází lidskou společnost od jejích počátků, i když definován byl až v 80. letech 20. století v souvislosti s drogovou problematikou (konkrétněji – s novým přístupem k uživatelům drog). V historii najdeme…

Detail článku