„V roce 2012 udávalo v České republice alespoň jednu zkušenost s užitím konopí 28 % obyvatel ve věku mezi 15 a 64 lety. Užití konopných látek pro léčebné účely uvedlo celkem 16,5 % dotázaných (15,8…

Detail článku

„Antineoplastická aktivita kanabinoidů je známa již poměrně dlouho a existuje i mohutný objem publikací, jež tento účinek popisují in vitro. Zejména v posledních deseti letech také není možné neregistrovat prudce se vzedmuvší vlnu zájmu o…

Detail článku

„Značně rozšířená nemoc, postihující cca 1 % populace. Uvádí se, že na cca 80 % epileptických projevů existuje účinná léčba jedním antikonvulzantem, jenž chorobu plně kontroluje. Menšina nemocných trpí refrakterní epilepsií, ale i stav většiny…

Detail článku

„Tato sociálně velmi obtížná choroba má významně vyšší prevalenci — cca 1 % — než se dříve předpokládalo; navzdory tomu jsou léčebné výsledky velmi neuspokojivé. Existuje řada kazuistik úspěšné úlevy od syndromů (frekvence tiků a…

Detail článku

„Posttraumatická stressová porucha (posttraumatic stress disorder, PTSD) je spolu s chronickou středně těžkou a těžkou bolestí nejčastější příčinou pro indikaci léčebného konopí v Izraeli, zemi s nejvyšší mírou využití léčebného konopí v medicíně na osobu….

Detail článku